Diagnostika chodidla

FYZIO KLINIK na diagnostiku chodidla používa systém MEDILOGIC od firmy BAUERFEIND, ktorý patrí medzi najvyspelejšiu technológiu tenzometrickej dynamickej diagnostiky chodidla.

Je to počítačové meranie, na základe ktorého sa s presnosťou dajú vyrobiť ortopedické vložky na mieru, korekcie ortopedických vložiek, podpätenky či úprava rôznych deformít nôh. Meranie pozostáva zo systému diagnostických vložiek a snímačov, ktoré zaisťujú presný prenos a zobrazenie nasnímaných údajov do digitálnej formy. Klient u nás prejde určitú vzdialenosť a nasnímané počítačové odtlačky sa uložia. Program na záver vyhodnotí zaťaženie rôznych zón chodidla, ktoré je vyhodnocované v percentách a v grafoch. Taktiež vyhodnotí ťažisko, percentuálne zaťaženie ľavého a pravého chodidla
a stereotyp chôdze. Po meraní fyzioterapeut vysvetlí klientovi všetky potrebné údaje. Na základe nameraných parametrov vie fyzioterapeut vyrobiť ortopedickú vložku na mieru priamo do vybraných topánok. Výhoda tejto diagnostiky spočíva v tom, že počítač chodidlo sníma počas chôdze, behu či akejkoľvek aktivite a tým zabezpečuje 100%nú presnosť nameraných údajov. Väčšina diagnostík meria chodidlo v stoji alebo odtlačok iba jedného kroku. Preto sú výsledky veľmi nepresné.
Diagnostiku chodidla využívajú fyzioterapeuti niekedy ako doplnkové vyšetrenie aby mali presný obraz o chôdzi pacienta, o jeho prítlakových zónach, rozložení váhy pacienta a stereotype pohybu. Pomáha im to pochopiť súvislosti pri vyšetrení a zlepšiť tak terapiu.
Počítačová diagnostika od firmy BAUERFEIND je momentálne najpresnejšia a najdokonalejšia diagnostika na trhu. Ročne nemecká firma Bauerfeind investuje nemalý finančný obnos do výskumu a vývoja tejto prevratnej diagnostiky chodidla. Pri diagnostike
chodidla je dôležité aby si klient priniesol podľa možností uzavretú obuv, ktorú najčastejšie nosí. Obuv nesmie mať vysoký podpätok, pretože zvýšenie päty skresľuje nameraný výsledok.