FYZIO Plus

Fyzioterapia je odbor, ktorý sa zaoberá pohybovým aparátom nielen z hľadiska cvičení, manuálnych techník a fyzikálnych terapií a už vôbec nie v rámci vymedzeného času. Fyzioterapia v našom slova zmysle je oveľa komplexnejšia. Učíme našich klientov správnemu pohybu v každom momente ich života a zlepšujeme ich pohybové stereotypy počas práce, voľného času, obľúbenom športe či bežných každodenných činnostiach. FYZIO Plus sú vedľajšie aktivity FYZIO KLINIK, ktoré ponúkame našim klientom v rámci našej fyzioterapie a aj preto tvoríme pre našich klientov nadštandard. Fungujú ako výborný doplnok našej fyzioterapie tak, že zlepšujú jej priebeh a tým skvalitňujú nášmu klientovi každý deň či už ho trávi v práci alebo pri svojom obľúbenom športe.