FYZIO & Work

Prácou trávime viac ako tretinu svojho života a bohužiaľ vo väčšine prípadov ide o sedavé zamestnanie. Sedenie sa preto stáva civilizačnou chorobou a viaceré problémy pohybového aparátu môžu byť následkom práve nesprávneho sedenia. Náš projekt s názvom FYZIO & Work sa zameriava najmä na edukáciu správneho sedenia, nácviku jednoduchých cvičení doma alebo v kancelárii a ergonomické nastavenie pracoviska. Z bohatých poznatkov našich fyzioterapeutov vieme precízne nastaviť prostredie klientovi aj s prihliadnutím na jeho aktuálny problém. Pracujeme tým na zvýšení efektivity zamestnancov a prispievame k celkovej spokojnosti v zamestnaní.

PROGRAM ZDRAVÉ SEDENIE V KANCELÁRII

“Zdravé sedenie v kancelárii“ je komplexný program zameraný na zlepšenie well-beingu zamestnancov a budovanie pracovných návykov podporujúcich produktivitu. Organizácie týmto programom dávajú zamestnancom jednoznačný signál, že im záleží na ich zdraví a pracovnej pohode.

V súčasnosti sedením trávime často viac ako 9 hodín denne. Viac ako spánkom, športom a rôznymi inými aktivitami spolu. Dlhodobé sedenie je také bežné, že sa nad tým nikto z nás nepozastaví a sedenie sa stalo pre našu generáciu podobným zlozvykom, akým je napr. fajčenie.

ČO S TÝM?

Prvý krok je jednoduchý – stačí na chvíľu vstať. Zaradením jednoduchých, časovo nenáročných cvikov proti negatívnym dopadom sedenia je možné zvýšiť fyzickú, aj psychickú pohodu, zlepšiť sústredenie na prácu a produktivitu.

PROGRAM PRE VŠETKÝCH, KTORÍ SEDENÍM TRÁVIA VIAC AKO HODINU PRACOVNÉHO ČASU DENNE

 • Organizácie týmto programom dávajú zamestnancom jednoznačný signál, že im záleží na ich zdraví a pracovnej pohode.
 • Podporovaním krátkych prestávok a ich efektívneho využívania zároveň prispievajú k pocitu zmysluplnosti práce a k pracovnej angažovanosti zamestnancov.
 • Zamestnancov postupne učíme nielen zdravšie sedieť, ale aj produktívne využívať prirodzené kolísanie pozornosti na krátke prestávky a prevenciu problémov vyplývajúcich z dlhodobého neprerušovaného sedenia.
 • Zlepšujeme pracovné prostredie organizácie a prispievame k jej reputácii ako zamestnávateľa zameraného na podporu well-beingu pracovníkov.

VĎAKA ČOMU JE NÁŠ PRÍSTUP TAK ÚČINNÝ?

 • Stavia na najnovších poznatkoch z viacerých disciplín dôležitých pre ovplyvňovanie zdravia a produktivity na pracovisku (psychológia, ergonómia, fyzioterapia).
 • Umožňuje tréning správneho sedenia a cvikov pod vedením certifikovaného fyzioterapeuta priamo na pracovisku.
 • Prehľad v trendoch v oblasti. rehabilitácie a skúsenosti s klientmi rôzneho veku, profesií a pohybovej úrovne umožňujú našim fyzioterapeutom a ortopédom voliť vhodné cviky.
 • Je vedený skúsenými špecialistami vo svojich oboroch, ktorý vedia celkový program prispôsobiť podľa potrieb klienta a odporučiť mu doplnkové postupy, aby bola efektivita programu čo najvyššia.

Tomáš MalárikBc., Dipl.f.

Fyzioterapeut špecialista Tomáš Malárik je držiteľom licencie na výkon samostatnej fyzioterapeutickej praxe. Absolvoval špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite a počas rokov štúdia fyzioterapie sa mal možnosť učiť a naberať skúsenosti od najlepších doktorov a fyzioterapeutov u nás aj v zahraničí. Stojí za zrodom súkromnej rehabilitačnej kliniky so zameraním na fyzioterapiu a ortopédiu FYZIO KLINIK, kde v súčasnosti pracuje ako vedúci fyzioterapie.

Zuzana LazišťanováMgr., Ing.

Pôsobí v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie a HR poradenstva vyše 10 rokov. Zameriava sa na pracovnú spokojnosť, angažovanosť a motivovanosť pracovníkov, riadenie pracovného výkonu a osobnú efektívnosť, výber a rozvoj manažérov a špecialistov a nastavovanie HR procesov.

Lukáš Blažíček

Ako workplace konzultant a projektový manažér má za sebou desiatky realizovaných projektov - od poradenstva pri výbere vhodných doplnkov do kancelárií, až po komplexné projekty zamerané na návrh a vytvorenie kancelárskych priestorov na kľúč. Medzi jeho klientov patria nadnárodné spoločnosti, menšie rodinné firmy, aj jednotlivci.

Kroky programu FYZIO & Work

Program prebieha formou krátkych, vzájomne nadväzujúcich skupinových stretnutí priamo na pracovisku. Nižšie uvádzame prehľad jednotlivých krokov.

WORKSHOP ZDRAVÉ SEDENIE

Vedie certifikovaný fyzioterapeut.

Zameranie

 • Príčiny a dôsledky nesprávneho sedenia
 • Správne nastavenie kancelárskej stoličky
 • Cviky v kancelárii | úroveň „Za stolom“

Výsledok

Účastníci workshopu začnú nastavovať kancelárske stoličky nielen sebe, ale aj svojim kolegom. Naučia sa užitočné strečingové cvičenia (uvoľnenie lopatiek, šije, zápästí, krížov, bedrových kĺbov), ktoré môžu používať hneď po návrate k pracovnému stolu. Mnohí sa po rokoch odhodlajú vyhľadať pomoc fyzioterapeutov a začnú riešiť problémy s krčnou chrbticou, krížami a mnohé ďalšie. Prestanú sa s nepochopením pozerať na fajčiarov a ich pauzy a predbehnú ich v tom, že počas prestávok skutočne urobia niečo pre svoje zdravie a zregenerujú na ďalšiu prácu.

Rozsah | 2 hod
Skupina | do 15 ľudí

SCREENING ERGONÓMIE PRACOVISKA

Realizuje certifikovaný fyzioterapeut a workplace konzultant.

Zameranie

 • Individualizované nastavenie kancelárskych stoličiek (zohľadňujúce zdravotný stav, typ práce, spôsob jej výkonu)
 • Screening pracoviska z hľadiska správneho ergonomického nastavenia jednotlivých prvkov
 • Konzultácia s klientom k výsledkom a ďalším krokom zhrnutým v prehľadnej správe (do 90 minút)

Výsledok

Kancelárske stoličky prispôsobené individuálnym potrebám zamestnancov. Odporúčania na ergonomické úpravy pracoviska realizovateľné v krátkom čase pri minimálnych nákladoch. Odporúčania na rozsiahlejšie ergonomické úpravy pracoviska v dlhodobom časovom horizonte.

Rozsah | 2-4 hod
Skupina | do 15 ľudí

WORKSHOP POZORNOSŤ A PRODUKTIVITA

Vedie pracovný psychológ, workplace konzultant a certifikovaný fyzioterapeut.

Zameranie

 • Výsledky screeningu a predstavenie opatrení odsúhlasených so zamestnávateľom
 • Pozornosť a produktivita (ako užitočne využiť prestávky)
 • Cviky v kancelárii | úroveň „Celý office“

Výsledok

Na pracovisku postupne začne miznúť diagnóza „8-hodinová sedavóza“.
Pracovníci začnú lepšie narábať nielen so svojim časom, ale aj s energiou.

Rozsah | 4 hod
Skupina | do 15 ľudí

„DVADSAŤMINÚTOVKA“

Pravidelné skupinové rehabilitačné cvičenie na pracovisku pod vedením certifikovaného fyzioterapeuta.

Zameranie

 • Rozhýbať svalové partie a stuhnuté kĺby, natiahnuť šľachy skrátené sedením
 • Pre zlepšenie koncentrácie pozornosti na chvíľu „mentálne vypnúť“ a oddýchnuť si od práce s monitorom
 • Bez nutnosti opustiť pracovisko a prezliekať sa

Výsledok

Lepší pocit, lepšie výsledky v práci.
Prevencia problémov a ochorení pohybového aparátu a očí.

Rozsah | 20 minút | 1-2 x týždenne
Skupina | max 10 ľudí

„FYZIOTERAPEUT NA PRACOVISKU“

Možnosť konzultovať s fyzioterapeutom problémy týkajúce sa svalovo-pohybového aparátu.

Zameranie

V pravidelnom čase je na pracovisku k dispozícii certifikovaný fyzioterapeut a zamestnanci môžu využiť konzultáciu s ním bez nutnosti opustiť pracovisko.

Výsledok

Prevencia a urýchlenie riešenia problémov a ochorení pohybového aparátu.

Rozsah | 30-60 minút | 1-2 x mesačne

V prípade záujmu o program prosím kontaktujte zástupkyňu FYZIO KLINIK, Zuzanu Lazišťanovú (product & sales manager) na tel. č. 0911 447 939 alebo e-mailom na fyzioandwork@fyzioklinik.sk.

Naši klienti

Tatra Banka a.s.

Deutsche Telekom AG

Italmarket s.r.o.

Poštová banka, a.s.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Slovnaft a.s.

Eset spol s.r.o.

TV Markíza

KONE

Accenture s.r.o.

Penati Golf Resort

Peri s.r.o.

DOKA Slovakia

Belupo, s.r.o.

Profit

Galéria workshopov fyzio & work

Prednáška o ergonómii práce pre Profit – FYZIO&Work

Prednáška o ergonómii práce pre Profit – FYZIO&Work

Prednáška o ergonómii práce pre Profit – FYZIO&Work

Prednáška o ergonómii práce pre firmu DOKA – FYZIO&Work

Prednáška pre Run for Fun

Prednáška o ergonómii práce pre firmu Peri – FYZIO&Work

Prednáška Problematika chodidla a bežeckých štýlov pre Run for Fun

Prednáška o zdravom sedení pre firmu Eset – FYZIO&Work

Vyšetrenie fyzioterapeutom pre firmu Accenture – FYZIO&Work

Vyšetrenie fyzioterapeutom pre firmu Accenture – FYZIO&Work

Vyšetrenie fyzioterapeutom pre firmu Accenture – FYZIO&Work

Vyšetrenie fyzioterapeutom pre firmu Slovnaft – FYZIO&Work

Diagnostika chodidla pre firmu Slovnaft – FYZIO&Work

Diagnostika žíl pre firmu Slovnaft – FYZIO&Work

NAŠE ĎAĽŠIE SLUŽBY

 • Posúdenie a redizajn pracoviska a oddychových zón v kancelárskych priestoroch z hľadiska podpory sústredenia, správnych pohybových stereotypov, zdravia chrbtice a kĺbov – zabezpečujeme v spolupráci s našim partnerom HOSU | office solutions
 • Odborné poradenstvo pri výbere a nastavení kancelárskych stoličiek vhodných aj pre domáce pracoviská a ich dodávka, ktorú zabezpečujeme v spolupráci s našim partnerom HOSU | office solutions
 • Pravidelné skupinové cvičenia vo firmách s cieľom uvoľniť a posilniť svalové partie a kĺby zaťažené sedavým zamestnaním
 • Masáže na pracovisku
 • Odborné poradenstvo a dodávka pomôcok vhodných na cvičenie v kancelárii aj doma
 • Individuálna diagnostika a rehabilitácia pod vedením certifikovaných fyzioterapeutov v priestoroch FYZIO KLINIK, s.r.o.

Spoločnosť HOSU | office solutions je odborníkom na komplexné kancelárske riešenia. Zaoberá sa analýzou, dizajnom a zariaďovaním administratívnych priestorov s cieľom efektívne využiť priestory organizácie a vytvoriť priaznivé pracovné prostredie, v ktorom sú ľudia produktívni a motivovaní k práci. Dôraz kladie najmä na vhodnú akustiku, ergonómiu a udržateľnosť. Výsledkom je funkčný, dizajnový a komfortný priestor.