FYZIO & Kids – detská fyzioterapia

Rozsah služieb detskej fyzioterapie:

 • Liečba Vojtovou metódou
 • Kojenecká gymnastika
 • Laktačné poradenstvo
 • Konzultácia psychomotorického vývoja
 • Kojenecké masáže pre predčasniatka
 • Cvičenie panvového dna

Niektoré deti sa, bohužiaľ, nevyvíjajú a motoricky nenapredujú tak, ako by mali. Je to zapríčinené častokrát nepriaznivými okolnosťami, ktoré sprevádzali ich príchod na svet. Preto je potrebné im pri správnom vývoji dopomôcť. Myslíme aj na najmenších, preto v našom rehabilitačnom centre využívame aj Vojtovu metódu. Vo fyzioterapii je jednou z najpoužívanejších metód a využíva sa nielen u novorodeniatok, ale aj u dospelých ľudí. Prostredníctvom tejto metódy dochádza k aktivácii svalov
v takých svalových súhrach, ktoré dieťa (alebo dospelý pacient) nedokáže vôľovo zapojiť. Táto technika je založená na princípe reflexných stláčaní, ktoré stimulujú potrebné zóny. Opiera sa o skutočnosť, že v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované vrodené pohybové vzory. Vojtova metóda sa snaží mozgu pripomenúť svaly, ktoré nepoužíva správne a zapojením týchto svalov dopomôcť k správnemu vývinu.

 

Táto technika prispieva k našej komplexnej rehabilitácii a je možné ňou liečiť akékoľvek poruchy pohybového systému:
U detí:

 • pohybové poruchy vznikajúce poškodením mozgu (cerebrálne parézy)
 • Centrálna koordinačná a tonusová porucha v dojčenskom veku
 • Torticollis – deformita a porucha funkcie svalov v oblasti šije dieťaťa
 • Periférne parézy končatín (vrodená , získaná forma)
 • svalové ochorenia
 • hypotonické syndrómy rôznej etiológie (Downov syndróm)
 • pomocná terapia vrodených vývojových porúch bedrového kĺbu (dysplazia BK, luxácia BK)
 • vrodené deformity nôh (pes equinus, eqinovarus, calcaneus)
 • problémy dýchacích, prehĺtacich a žuvacích svalov

U dospelých:

 • skoliózy
 • centrálne parézy rôznej etiológie (CMP)
 • vertebrogénne ochorenia chrbtice spojené s bolesťou chrbtice
 • stavy po operáciách hrudníka