FYZIO & Kids

Rozsah služieb detskej fyzioterapie:

 • Liečba Vojtovou metódou
 • Kojenecká gymnastika
 • Laktačné poradenstvo
 • Konzultácia psychomotorického vývoja
 • Kojenecké masáže pre predčasniatka
 • Cvičenie panvového dna

Niektoré deti sa, bohužiaľ, nevyvíjajú a motoricky nenapredujú tak, ako by mali. Je to zapríčinené častokrát nepriaznivými okolnosťami, ktoré sprevádzali ich príchod na svet. Preto je potrebné im pri správnom vývoji dopomôcť. Vo fyzioterapii je jednou z najpoužívanejších metód Vojtova metóda, ktorá sa využíva nielen u novorodeniatok, ale aj u dospelých ľudí. Prostredníctvom tejto metódy dochádza k aktivácii svalov
v takých svalových súhrach, ktoré dieťa (alebo dospelý pacient) nedokáže vôľovo zapojiť. Táto technika je založená na princípe reflexných stláčaní, ktoré stimulujú potrebné zóny. Opiera sa o skutočnosť, že v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované vrodené pohybové vzory. Vojtova metóda sa snaží mozgu pripomenúť svaly, ktoré nepoužíva správne a zapojením týchto svalov dopomôcť k správnemu vývinu.

 

Pomocou tejto techniky je možné liečiť akékoľvek poruchy pohybového systému:
U detí:

 • pohybové poruchy vznikajúce poškodením mozgu (cerebrálne parézy)
 • Centrálna koordinačná a tonusová porucha v dojčenskom veku
 • Torticollis – deformita a porucha funkcie svalov v oblasti šije dieťaťa
 • Periférne parézy končatín (vrodená , získaná forma)
 • svalové ochorenia
 • hypotonické syndrómy rôznej etiológie (Downov syndróm)
 • pomocná terapia vrodených vývojových porúch bedrového kĺbu (dysplazia BK, luxácia BK)
 • vrodené deformity nôh (pes equinus, eqinovarus, calcaneus)
 • problémy dýchacích, prehĺtacich a žuvacích svalov

U dospelých:

 • skoliózy
 • centrálne parézy rôznej etiológie (CMP)
 • vertebrogénne ochorenia chrbtice spojené s bolesťou chrbtice
 • stavy po operáciách hrudníka