Mobilizačné techniky

Mobilizačné techniky sú účinnou liečbou a prevenciou v liečbe pohybového aparátu.
Read More >

Mobilizácia je najzložitejšia metóda z manuálnych techník. Na rozdiel od mäkkých techník, kde fyzioterapeut pracuje s mäkkými štruktúrami, mobilizácie sú založené na uvoľnenie kĺbnych blokád a blokád chrbtice. Je to ovplyvňovanie pohyblivosti kĺbov končatín a chrbtice. Pri mobilizácii sa využíva facilitačný (stimulačný) a inhibičný (tlmivý) vplyv dychu na svalový systém.
Môže sa využiť aj pohyb očí a kombinácia týchto metód. Výrazne úľavovo pôsobia trakcie. Ide o nešpecifickú mobilizáciu v osi chrbtice alebo končatiny. Medzi najčastejšie mobilizačné techniky patrí postizometrická relaxácia a antigravitačná relaxácia. Mobilizačné techniky sú účinnou liečbou a prevenciou v liečbe pohybového aparátu a využívajú sa hlavne pri akútnych a chronických ochoreniach a v športovej medicíne.