Manuálne terapie

Manuálna terapia je liečba ochorenia pohybového aparátu, kedy terapeut manuálne ovplyvňuje svalstvo, šľachový a kostrový systém človeka. Pomocou špecifických techník uvoľňuje napäté svalstvo a zároveň môžeme aktivovať ochabnuté svalstvo. Terapeut manuálne vytvára rovnováhu v svalovom systéme človeka, ovplyvňuje zablokované segmenty a nastavuje pohybový aparát na postupnú záťaž.

Manuálna terapia sa využíva vždy v úvodných terapiách, pri akútnych pacientoch alebo chronických bolestiach. Medzi najpoužívanejšie manuálne terapie patrí masáž, mäkké a mobilizačné techniky.

Objednať na vyšetrenie >
Manual Therapies