Odborné kurzy

Najmä vo fyzioterapii je vzdelávanie celoživotný proces. Každým rokom vznikajú nové postupy, techniky a metódy liečby pohybového aparátu, ktoré nám pomáhajú kvalitnejšie a rýchlejšie liečiť. Preto je najmä v tomto odbore veľmi dôležité „nezaspať na vavrínoch“ a kontinuálne sa vzdelávať. Na Slovensku v podstate neexistuje žiadna stránka, ktorá by sa venovala zoskupeniu všetkých kurzov na Slovensku a v Čechách. Táto skutočnosť nás viedla k myšlienke, uľahčiť fyzioterapeutom prácu s vyhľadávaním odborných kurzov aspoň v týchto dvoch krajinách.

Kurzy sú pravidelne aktualizované s preklikom na konkrétnu stránku inštitúcie, ktorá kurz poskytuje. Veríme, že táto myšlienka pomôže posunúť fyzioterapiu na Slovensku ďalej.

Prehľad kurzov

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách

Praha
5.-6.11.2018
2000 Kč

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách

Praha
10.-11.4.2018
2000 Kč

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách

Praha
rôzne
-

Masérský kurz – lymfatická masáž

Praha
11.2.2018
2400 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů pro lymfatický systém

Praha
11.2.2018
2400 Kč

Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu

Rajhrad
9.-10.3.2018
2420 Kč

Komplexní kineziologický rozbor

Rajhrad
1.12.2017
1500 Kč

Aplikovaná fyzioterapie

Brno
18.-23.6.2018
7900 Kč

Aplikovaná fyzioterapie

Brno
12.-15.11.2018
5500 Kč

Aplikovaná fyzioterapie

Brno
4.-9.6.2018
7900 Kč

Aplikovaná fyzioterapie

Brno
rôzne
rôzne

Ascie a rolování

Brno
3.11.2018
1490 Kč

Respirační fyzioterapie

Brno
12.-16.11.2018
7400 Kč

Specializační vzdělávání v oboru: Aplikovaná fyzioterapie

Brno
4.-9.6.2018
7900 Kč

Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna

Brno
13.-14.10.2018
2700 Kč

Využití Bosu a Foam Rollerů ve fyzioterapii

Brno
18.-19.5.2018
2200 Kč

Moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta

Brno
3.-5.4.2018
5800 Kč

Myofasciální technika podle Bowena 1. stupeň

Brno
14.-15.5.2018
2700 Kč

Kurz pro vedoucí fyzioterapie

Brno
1.12.2018
2100 Kč

Spiraldynamik® z pohledu osteopatie

Praha
12.-14.10.2018
7500 Kč

Spiraldynamik® & Syndromy z přetížení & prevence

Praha
21.-22.4.2018
6700 Kč

Oborová didaktika I, Spiraldynamik®

Praha
14.-15.4.2018
7500 Kč

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 4. časť

Praha
15.-18.11.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 3. časť

Praha
13.-16.9.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 2. časť

Praha
10.-13.5.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 1. časť

Praha
8.-11.3.2017
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – zahájenie 8.3.2018

Praha
rôzne
35400 Kč

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 4. časť

Praha
22.-25.11.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 3. časť

Praha
20.-23.9.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 2. časť

Praha
7.-10.6.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – 1. časť

Praha
22.-25.3.2018
-

Kurz Spiraldynamik® – Basic Med – zahájenie 22.3.2018

Praha
rôzne
35400 Kč

Spiraldynamik® Intermediate

Praha
20.-24.6.2018
18000 Kč

Spiraldynamik® & Tělo jako orchestr – hlas jeho instrument

Praha
3.-4.3.2018
6600 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 4. část

Jimramov
10.-14.12.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 3. část

Jimramov
19.-23.11.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 2. část

Jimramov
22.-26.10.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 1. část

Jimramov
24.-28.9.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – zahájení 24.9.2018

Jimramov
rôzne
-

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 4. část

Jimramov
1.-5.10.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 3. část

Jimramov
10.-14.9.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 2. část

Jimramov
4.-8.6.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – 1. část

Jimramov
7.-11.5.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) – zahájení 7.5.2018

Jimramov
rôzne
-

Terapeutický koncept BPP ( Bazální posturální programy) – 4. část

Jimramov
19.-23.3.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP ( Bazální posturální programy) – 3. část

Jimramov
5.-9.2.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP ( Bazální posturální programy) – 2. část

Jimramov
8.-12.1.2018
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP ( Bazální posturální programy) – 1. část

Jimramov
4.-8.12.2017
10850 Kč

Terapeutický koncept BPP ( Bazální posturální programy) – zahájení 4.12.2017

Jimramov
rôzne
-

Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě – 2. časť

Jimramov
22.-24.2.2018
6510 Kč

Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě – 1. časť

Jimramov
24.-27.1.2018
8680 Kč

Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

Jimramov
rôzne
rôzne

BPP v terapii dětí – část B

Jimramov
5.-9.11.2018
12900 Kč

BPP v terapii dětí – část A

Jimramov
18.-22.6.2018
12900 Kč

BPP v terapii dětí

Jimramov
rôzne
rôzne

Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP

Jimramov
23.-26.4.2018
8600 Kč

Podologie – Fyzioterapie chodidla

Praha
4.-5.11.2017
2950 Kč

Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence

Praha
19.-21.1.2018
2950 Kč

Terapie VAS – léze meziobratlové ploténky

Praha
9.-11.3.2018
2950 Kč

Moderní fyziotrénink

Praha
23.-25.3.2018
2950 Kč

Fyzioterapie poúrazových a pooperačních stavů končetin

Praha
20.-22.4.2018
2950 Kč

Manuální terapie podle Mojžíšové II.

Praha
21.-23.9.2018
-

Manuální terapie podle Mojžíšové I.

Praha
19.-25.5.2018
-

Manuální terapie podle Mojžíšové

Praha
rôzne
8700 Kč

Jóga a tchi kung ve fyzioterapii

Praha
8.-10.6.2018
2950 Kč

Terapie skolióz – výcvikový kurz

Praha
21.-27.7.2018
6400 Kč

Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému

Bratislava
18.-19.8.2018
150 €

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Bratislava
14.-15.4.2018
150 €

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice

Praha
13.-14.1.2018
4000 Kč

Hluboký stabilizační systém páteře

Praha
12.-13.5.2018
4000 Kč

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Praha
9.-10.6.2018
4000 Kč

Komplexní terapie pletence ramenního

Praha
24.-25.11.2018
4000 Kč

Kineziologické tejpování v praxi I. – Basic

Ostrava
10.6.2017
2800 Kč

Kineziologické tejpování v praxi I. – Basic

Liberec
12.5.2017
2800 Kč

Kineziologické tejpování v praxi I. – Basic

rôzne
rôzne
-

RCT – Roller Core Training

Ostrava
11.6.2017
2800 Kč

RCT – Roller Core Training

Liberec
2.6.2017
2800 Kč

RCT – Roller Core Training

rôzne
rôzne
-

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové 

Vyškov
3.-5.11.2017
3500 Kč

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové 

Vyškov
30.6.-1.7.2017
3500 Kč

B. Ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové

Vyškov
6.-8.10.2017
3500 Kč

B. Ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové

Vyškov
2.6.-4.6.2017
3500 Kč

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Vyškov
22.-24.9.2017
3500 Kč

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové 

Vyškov
8.-10.9.2017
3500 Kč

Metóda Mojžišovej

Vyškov
rôzne
-

D. Léčba některých druhů funkční ženské sterility – propojení teorie a praxe (ukončení celého kurzu metody mojžíšové)

Vyškov
1.-3.12.2017
3500 Kč

D. Léčba některých druhů funkční ženské sterility – propojení teorie a praxe (ukončení celého kurzu metody mojžíšové)

Vyškov
28.-30.4.2017
3500 Kč

REFLEXNÍ ZÓNOVÉ TERAPIE NA NOZE – výukový modul II. – FUNKČNÍ SOUVISLOSTI A JEJICH VYUŽITÍ

Praha
7.-9.4.2017
3300 Kč

REFLEXNÍ ZÓNOVÉ TERAPIE NA NOZE – výukový modul I. – POHYBOVÝ APARÁT A STATIKA

Praha
6.-8.10.2017
3300 Kč

REFLEXNÍ ZÓNOVÁ TERAPIE LYMFATICKÉHO SYSTÉMU – výukový modul III.

Praha
16.-18.6.2017
3300 Kč

Posturální patologie svalového tonu v etiologii nejčastějších bolestí v těle člověka – diagnostika a principy terapeutických technik při posturální dysfunkci. Výuku vedie: MUDr. Eugen Rašev

Piešťany
17.-19.3.2017
240 €

Refresh kurz – metoda L. Mojžíšové

Milovice
7.-11.8.2017
7000 Kč

KURZ D – Strategie léčby metodou L. Mojžíšové

Milovice
23.-26.11.2017
4200 Kč

KURZ D – Strategie léčby metodou L. Mojžíšové

Milovice
20.-23.4.2017
4200 Kč

KURZ D – Strategie léčby metodou L. Mojžíšové

Milovice
rôzne
-

KURZ C – Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové

Milovice
2.-5.11.2017
4200 Kč

KURZ C – Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové

Milovice
23.-26.3.2017
4200 Kč

KURZ C – Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové

Milovice
rôzne
-

KURZ B – Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Milovice
30.11.-3.12.2017
4200 Kč

KURZ B – Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Milovice
12.-15.10.2017
4200 Kč

KURZ B – Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Milovice
16.-19.9.2017
4200 Kč

KURZ B – Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Milovice
rôzne
-

KURZ A – Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové

Milovice
14.-17.9.2017
4200 Kč

KURZ A – Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové

Milovice
22.-25.6.2017
4200 Kč

KURZ A – Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové

Milovice
rôzne
-

FYZIOTERAPIE U DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA A INKONTINENCE

Klatovy
30.11.-3.12.2017
7700 Kč

MODERNÍ OPERATIVA A FYZIOTERAPIE RAMENNÍHO KLOUBU

Klatovy
3.11.2017
1500 Kč

FIT PO PORODU

Klatovy
14.10.2017
1500 Kč

FIT V TĚHOTENSTVÍ

Klatovy
13.10.2017
1500 Kč

REFRESH FYZIOTERAPIE U DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA A INKONTINENCE

Klatovy
12.10.2017
1500 Kč

FUNKČNÍ TESTOVÁNÍ A TRÉNINK VE FYZIOTERAPI

Klatovy
14.-16.9.2017
4900 Kč

MYOFASCIÁLNÍ TECHNIKA PODLE BOWENA – základní kurz a bedra

Klatovy
9.-10.6.2017
2800 Kč

Moderní operativa a fyzioterapie bederní páteře

Klatovy
8.4.2017
1500 Kč

MODERNÍ OPERATIVA A FYZIOTERAPIE KRČNÍ PÁTEŘE

Klatovy
7.4.2017
1500 Kč

Seminář na téma fyzioterapie hypermobilních pacientů – Bc. Clarou Lewitovou

Praha
19.-21.5.2017
3500 Kč

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Praha
v roku 2018
6000 Kč/časť

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Ústí nad Labem - Sebuzín
11.-12.11.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

České Budějovice
29.-30.7.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

České Budějovice
8.-9.4.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Plzeň
11.-12.3.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Ostrava
16.-17.9.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Ostrava
22.-23.4.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Brno
1.-2.7.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Brno
25.-26.3.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Brno
5.-6.8.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Praha
30.9.-1.10.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Praha
23.-24.9.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Praha
6.-7.5.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Praha
29.-30.4.2017
3000 Kč

Základní kurz Dornovy metody PLUS

rôzne
rôzne
-

Základní kurz Dornovy metody PLUS

Bratislava
13.-14.5.2017
125 €

Psychiatrické diagnózy pro lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky

CKP Dobřichovice
26.5.2017
800 Kč

Úvodní kurz Spiraldynamik® – chůze

CKP Dobřichovice
19.5.2017
1890 Kč

Palpační variace

CKP Dobřichovice
12.-14.5.2017
3500 Kč

Diagnostika a terapie závratí

CKP Dobřichovice
28.-29.4.2017
1550 Kč

KTTP – trigger point

CKP Dobřichovice
21.4.2017
1580 Kč

Pohyb a stabilita (Fyzioterapie funkce 2)

CKP Dobřichovice
13.-16.4.2017
5500 Kč

Rozhýbejte pánev – workshop Feldenkraisovy® metody

CKP Dobřichovice
9.4.2017
1510 Kč

Rozhýbejte kyčle – workshop Feldenkraisovy® metody

CKP Dobřichovice
8.4.2017
1520 Kč

Funkční integrace

CKP Dobřichovice
7.4.2017
1000 Kč

Krizová intervence pro fyzioterapeuty a další odborníky

CKP Dobřichovice
31.3.-1.4.2017
2800 Kč

Čchi kung pro ženy

CKP Dobřichovice
26.3.2017
1000 Kč

Léčivá podpora rodiče: o přirozeném vývoji miminka

CKP Dobřichovice
25.3.2017
400 Kč/osoba

Úvodní kurz Spiraldynamik® – terapie nohy

CKP Dobřichovice
24.3.2017
1890 Kč

Klinické konzultace s C. Lewitovou

CKP Dobřichovice
15.6.2017
1100 Kč

Klinické konzultace s C. Lewitovou

CKP Dobřichovice
27.4.2017
1100 Kč

Klinické konzultace s C. Lewitovou

CKP Dobřichovice
23.3.2017
1100 Kč

Klinické konzultace s C. Lewitovou

CKP Dobřichovice
rôzne
-

Pohybová terapie – skupina

CKP Dobřichovice
20.3.2017
cena za sériu

Pohybová terapie – skupina

CKP Dobřichovice
6.3.2017
cena za sériu

Pohybová terapie – skupina

CKP Dobřichovice
3.3.2017
cena za sériu

Pohybová terapie – skupina

CKP Dobřichovice
27.2.2017
cena za sériu

Pohybová terapie – skupina

CKP Dobřichovice
rôzne
2400 Kč za sériu

Zdravá záda: kurz masáží, automasáží a cvičení

CKP Dobřichovice
18.-19.3.2017
1900 Kč

Čtení z formy aneb kineziologický rozbor trochu jinak

CKP Sámova - Praha
12.5.2017
400 Kč

Čtení z formy aneb kineziologický rozbor trochu jinak

CKP Sámova - Praha
31.3.2017
400 Kč

Čtení z formy aneb kineziologický rozbor trochu jinak

CKP Sámova - Praha
rôzne
-

Školicí akce: Gynekologie pro fyzioterapeuty z pohledu lékaře

CKP Sámova - Praha
22.4.2017
600 Kč

Školicí akce: Rehabilitace v dětské revmatologii

CKP Sámova - Praha
1.4.2017
1200 Kč

Praktický kurz: O relaxaci

CKP Sámova - Praha
25.3.2017
1000 Kč

Seminář jógy a zdravého životního stylu

CKP Sámova - Praha
27.5.2017
550 Kč

Seminář jógy a zdravého životního stylu

CKP Sámova - Praha
23.4.2017
550 Kč

Seminář jógy a zdravého životního stylu

CKP Sámova - Praha
26.3.2017
550 Kč

Seminář jógy a zdravého životního stylu

CKP Sámova - Praha
26.2.2017
550 Kč

Seminář jógy a zdravého životního stylu

CKP Sámova - Praha
rôzne
-

Klinická konzultace s Clarou Lewitovou

CKP Sámova - Praha
24.3.2017
1100 Kč

Běhej a netrap se – seminár

Praha
22.4.2017
1000 Kč

Fyzioterapie funkce 2: Pohyb a stabilita – Clara Lewitová

CKP Dobřichovice
13.-16.4.2017
5500 Kč

Forma – Funkce – Facilitace – Clara Lewitová

CKP Sámova - Praha
7.-9.4.2017
3800 Kč

Hlas a dech-seminár Clara Lewitowá 2

Praha
28.4.2017
800 Kč

Hlas a dech-seminár Clara Lewitowá 1

Praha
10.3.2017
800 Kč

Hlas a dech – seminár Clara Lewitowá

Praha
rôzne
rôzne

Klinická konzultace s Clarou Lewitovou

CKP Sámova - Praha
24.3.2017
1100 Kč

FYZIOTERAPIE FUNKCE – učení Bc. Clary Lewitové 2

Nový Jičín
14.-17.9.2017
5900 Kč

FYZIOTERAPIE FUNKCE – učení Bc. Clary Lewitové 1

 Nový Jičín
8.-11.6.2017
5900 Kč

FYZIOTERAPIE FUNKCE – učení Bc. Clary Lewitové

Nový Jičín
rôzne
-

Fyzioterapia v športe – odborná diskusia

Banská Bystrica
11.4.2017
0 €

Terapia spúšťacích bodov

Bratislava
23.-24.9.2017
150 €

Moderní fyziotrénink kolenního a ramenního kloubu

Bratislava
13.5.2017
99 €

Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví

Vyškov
Bude upresnené
Bude doplnené

D. Léčba některých druhů funkčnbí ženské sterility – propojení teorie a praxe (ukončení celého kurzu metody Mojžíšové)

Vyškov
1.-3.12.2017
3500 Kč

D. Léčba některých druhů funkčnbí ženské sterility – propojení teorie a praxe (ukončení celého kurzu metody Mojžíšové)

Vyškov
28.-30.4.2017
3500 Kč

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové 

Vyškov
2.-4.12.2017
3500 Kč

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové 

Vyškov
3.11.-5.11.2017
3500 Kč

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové 

Vyškov
30.6.-1.7.2017
3500 Kč

B. Ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové

Vyškov
6.-8.10.2017
3500 Kč

B. Ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové

Vyškov
2.-4.6.2017
3500 Kč

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Vyškov
22.-24.9.2017
3500 Kč

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Vyškov
8.-10.9.2017
3500 Kč

RCT – Roller Core Training

Ostrava
11.6.2017
2800 Kč

RCT – Roller Core Training

Lierec
2.6.2017
2800 Kč

Kineziologické tejpování v praxi I. – Basic

Ostrava
10.6.2017
2800 Kč

Kineziologické tejpování v praxi I. – Basic

Lierec
12.5.2017
2800 Kč

Funkční trénink I. – aktivace CORE (HSSP)

Praha
26.5.2017
1800 Kč

Funkční trénink I. – aktivace CORE (HSSP)

Lierec
19.5.2017
1800 Kč

Funkční trénink II. – moderní pomůcky

Praha
3.6.2017
1800 Kč

Funkční trénink

rôzne
rôzne
rôzne

Instruktor zdravotní TV

Praha
28.10.-3.12.2017
9900 Kč

Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

Jimramov
8.-10.3.2017
6450 Kč

Terapie ramenního kloubu z pohledu BPP

Jimramov
22.-26.5.2017
10750 Kč

BPP v terapii dětí část C

Jimramov
14.-16.12.2017
12900 Kč

BPP v terapii dětí část B

Jimramov
21.-25.11.2017
12900 Kč

BPP v terapii dětí část A

Jimramov
17.-21.10.2017
12900 Kč

BPP v terapii dětí

Jimramov
rôzne
rôzne

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) 4.časť

Jimramov
6.-10.11.2017
10750 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) 3.časť

Jimramov
9.-13.10.2017
10750 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) 2.časť

Jimramov
11.-15.9.2017
10750 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) 1.časť

Jimramov
5.6.2017
10750 Kč

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy)

Jimramov
rôzne
rôzne

Nespecifické mobilizace

Praha
22.-25.9.2017
4600 Kč

Nespecifické mobilizace

Praha
12.-15.5.2017
4600 Kč

Míčková facilitace pro fyzioterapeuty

Praha
11.11.2017
3900 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů pro lymfatický systém

Praha
11.2.2018
2400 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů pro lymfatický systém

Praha
15.10.2017
2400 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů pro triggerpoint a akupoint

Praha
11.2.2018
2100 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů pro triggerpoint a akupoint

Praha
14.10.2017
2100 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů

Praha
9.-11.1.2018
4600 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů

Praha
1.-3.12.2017
4600 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů

Praha
15.-17.9.2017
4600 Kč

Terapeutické využití kineziologickych tejpů

Praha
23.-25.6.2017
4600 Kč

Kineziologické tejpování v praxi

Praha
1.-2.4.2017
4600 Kč

Swing a Turkish Get Up

Bude upresnené
Bude upresnené
150 €

McKenzie – Část A – Bederní páteř

Praha
16.-19.11.2017
7850 Kč

McKenzie – Část B – Krční a hrudní páteř

Praha
20.-23.10.2017
7850 Kč

McKenzie – Část C – Rozšíření o další postupy (Bederní páteř a dolní končetiny)

Praha
28.9.-1.10.2017
7850 Kč

McKenzie – Část D – Rozšíření o další postupy (Krční a hrudní páteř a horní končetiny)

Praha
8.-11.9.2017
7850 Kč

McKenzie – Certifikační zkouška Cert. MDT

Praha
16.6.2017
-

McKenzie – Část A – Bederní páteř

Praha
28.4.-1.5.2017
7850 Kč

McKenzie

Praha
rôzne
rôzne

McKenzie – Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny

Bratislava
26.-29.10.2017
320 €

McKenzie – Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

Bratislava
2.-5.6.2017
320 €

McKenzie – Certifikačná skúška jún 2017

Žilina
1.6.2017
-

McKenzie – Časť A – Drieková chrbtica

Bratislava
19.-22.5.2017
320 €

McKenzie

rôzne
rôzne
rôzne

Chiropraxia intenzívny kurz

Nitra
22.-23.4.2017
150 €

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Nitra
7.-9.4.2017
185 €

Zdravotní a preventivní cvičení od chodidel až k hlavě

Praha
15.4.2017
1790 Kč

ANATOMY TRAINS – Seminář měkkých tkání

Praha
24.-25.6.2017
9764 Kč

ANATOMY TRAINS – Seminář měkkých tkání

Praha
12.-13.5.2017
9764 Kč

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi

Praha
25.-26.11.2017
3000 Kč

Komplexní terapie pletence ramenního

Praha
14.-15.10.2017
3000 Kč

Komplexní terapie pletence ramenního

Bratislava
12.-13.8.2017
145 €

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice

Bratislava
23.-24.9.2017
145 €

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice

Praha
10.-11.6.2017
3000 Kč

Hluboký stabilizační systém páteře

Praha
13.-14.5.2017
3000 Kč

Manuální medicína u temporomandibulárních dysfunkcí

Praha
pripravujeme
upresníme

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

Praha
1.-2.10.2017
3900 Kč / 145 €

Fascial Manipulation®/ Stecco® – Level II (26.-28.5. + 9.-11.6.2017)

Praha
26.-28.5.2017
27225 Kč / 968 €

Fascial Manipulation®/ Stecco® – Level I (10.-12.2. + 24.-26.2.2017)

Praha
10.-12.2.
22500Kč / 800 €

Fascial Manipulation®/ Stecco®

Praha
rôzne
rôzne

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část C

Praha
16.-18.6.2017
5900 Kč / 210 €

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část B

Praha
12.-14.5.2017
5900 Kč / 210 €

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část A

Praha
17.-19.3.2017
5900 Kč / 210 €

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie

Praha
rôzne
rôzne

DNS sportovní kurz část „III“

Praha
14.-15.12.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „III“

Praha
24.-25.6.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „III“

Praha
20.-21.4.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „II“

Praha
9.-10.11.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „II“

Praha
28.-29.9.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „II“

Praha
16.-17.6.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „II“

Praha
22.-23.4.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „I“

Praha
30.-31.10.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „I“

Praha
30.9.-1.10.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „I“

Praha
9.-10.9.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz část „I“

Praha
29.-30.4.2017
6207 Kč / 229,9 €

DNS sportovní kurz

Praha
rôzne
rôzne

Závěrečný kurz „D“

Praha
23.-26.11.2017
neuvedené

Refresh kurz pro certifikované DNS terapeuty

Praha
3.-4.6.2017
229.9 € / 6207 Kč

DNS sportovní kurz část „II“

Bratislava
23.-24.11.2017
229.9 € / 6207 Kč

DNS sportovní kurz část „I“

Bratislava
21.-22.10.2017
229.9 € / 6207 Kč

DNS sportovní kurz část „I“

Bratislava
22.-23.6.2017
229.9 € / 6207 Kč

DNS športový kurz

Bratislava
rôzne
rôzne

DNS časť B

Bratislava
8.-10.12.2017
278,30 € / 7514 Kč

DNS časť C

Bratislava
10.-12.11.2017
278.3 € / 7514 Kč

DNS časť A

Bratislava
6.-8.10.2017
278,30 € / 7514 Kč

DNS časť A

Bratislava
2.-4.6.2017
278,30 € / 7514 Kč

DNS

Bratislava
rôzne
rôzne

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Třinec
3.-5.11.2017
6500 Kč

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Praha
19.-21.5.2017
6500 Kč

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Třinec
24.-26.3.2017
6500 Kč

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Bratislava
23.-25.6.2017
290 €

Terapie spoušťových bodů

Praha
20.-21.4.2017
3900 Kč

Spirální stabilizace páteře – Kurz 1A + 1B

DDM Třinec
1.-2.4.2017
3000 Kč

Rehabilitační taping a cvičení senzomotoriky

Nemocnice Třinec
25.11.2017
3600 Kč

Mulligan koncept – Dolní kvadrant

Nemocnice Třinec
2.-4.6.2017
11000 Kč

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Bratislava
25.-27.8.2017
290 €

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Praha
29.9.-1.10.2017
6500 Kč

Dynamické vyšetření pohybového aparátu

Rajhrad u Brna
17.-18.6.2017
2420 Kč

Vitality Flossing

Bratislava
11.6.2017
150 €

Funkční aktivace nohy

Rajhrad u Brna
3.6.2017
1936 Kč

Fascial Distortion Model-Modul 1

Praha
12.-14.5.2017
12200 Kč

BLACKROLL Trenér

Bratislava
22.4.2017
110 €

Kinesio Taping Method KT1/KT2

Bratislava
15.-16.4.2017
315 €

Kinesio Taping Method KT1/KT2

Praha
8.-9.4.2017
8500 Kč

BLACKROLL Trenér

Praha
1.4.2017
2990 Kč

Visceral Manipulation 2

Bratislava
9.-12.11.2017
12 500 Kč

Visceral Manipulation 1

Bratislava
17.-20.6.2017
10 500 Kč

KTM – KT3

Ostrava
28.1.2017
4 500 Kč

Fascial Fitness trainer

Bratislava
4.-5.2.2017
320 €

Fascial Fitness intro

Bratislava
21.-22.1.2017
300 €

Neuro Mobilizačná Terapia B

Červený Kláštor
25.-27.5.2017
180 €

Neuro Mobilizačná Terapia B

Červený Kláštor
2.-4.2.2017
180 €

Neuro Mobilizačná Terapia B

Praha
10.-11.3.2017
180 €

Neuro Mobilizačná Terapia A

Červený Kláštor
20.-22.4.2017
180 €

Neuro Mobilizačná Terapia A

Praha
23.-24.6.2017
180 €

Neuro Mobilizačná Terapia A

Praha
14.-15.10.2017
180 €

Neuro-Muskulo-skeletalny (NMS) koncept diagnostiky a terapie 4. časť

Červený Kláštor
30.3.-1.4.2017
180 €

Neuro-Muskulo-skeletalny (NMS) koncept diagnostiky a terapie 3. časť

Červený Kláštor
4.-6.5.2017
180 €

Neuro-Muskulo-skeletalny (NMS) koncept diagnostiky a terapie 2. časť

Červený Kláštor
23.-25.3.2017
180 €

Neuro-Muskulo-skeletalny (NMS) koncept diagnostiky a terapie 1. časť

Červený Kláštor
1.-3.6.2017
180 €

Komplexní vyšetření a terapie pacienta s vertebrogenními potížemi

Rajhrad
24.6.2017
1 392 Kč

Syndrom bolestivého ramene

Rajhrad
10.-11.6.2017
2 541 Kč

Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Rajhrad
27.5.2017
1 392 Kč

Terapie úžinových syndromů

Rajhrad
20.-21.5.2017
2 541 Kč

Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek

Rajhrad
29.4.2017
1 392 Kč

Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu

Rajhrad
31.3.-1.4.2017
2 178 Kč

Funkční tejpování

Rajhrad
11.-12.3.2017
2 420 Kč

Komplexní kineziologický rozbor

Rajhrad
4.3.2017
1 392 Kč

Aplikace metody Roswithy Brunkow 4. část

Čelákovice
8.-11.1.2017
-

Aplikace metody Roswithy Brunkow 3. část

Čelákovice
29.11.-2.12.2017
-

Aplikace metody Roswithy Brunkow 2. část

Čelákovice
13.-16.11.2017
-

Aplikace metody Roswithy Brunkow 1. část

Čelákovice
16.-19.10.2017
-

Aplikace metody Roswithy Brunkow

Čelákovice
rúzné
34 400 Kč

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Čelákovice
11.-14.10.2017
11 400 Kč

NeuroMobilizačná Terapia resp. NeuroDynamická Terapia

Čelákovice
23.-24.6.2017
4 720 Kč

Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 3. část

Čelákovice
30.11.-3.12.2017
-

Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 2. část

Čelákovice
12.-15.10.2017
-

Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty 1. část

Čelákovice
21.-24.9.2017
-

Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty

Čelákovice
rúzné
18 200 Kč

Fyzioterapie po úrazech ve sportu

Čelákovice
26.-27.5.2017
5 800 Kč

Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie

Čelákovice
19.-20.5.2017
3 240 Kč

Propriofoot concept

Čelákovice
12.5.2017
3 600 Kč

Fyzio-ergoterapeutická intervence v terapii patokineziologií horní končetiny

Brno
30.-1.10.2017
3 840 Kč

Rehabilitace ve sportovní medicíně

Brno
4.-5.11.2017
4 080 Kč

Respirační fyzioterapie

Brno
6.-10.11.2017
8 880 Kč

Využití bosu a foam rollerů ve fyzioterapii

Brno
12.-13.5.2017
2 640 Kč

Cvičení na velkém míči

Brno
6.-8.10.2017
5 160 Kč

Terapie jógou

Brno
14.-16.9.2017
4 776 Kč

Dornova metoda

Brno
12.-14.5.2017
5 760 Kč

Reflexní zónová terapie na noze podle H.Marguardt I + II 2. část

Brno
12.-15.10.2017
-

Reflexní zónová terapie na noze podle H.Marguardt I + II 1. část

Brno
30.3.-2.4.2017
-

Reflexní zónová terapie na noze podle H.Marguardt I + II

Brno
rúzné
16 680 Kč

Stabilizační cvičení ramenního pletence, postupy po úrazech

Brno
11.-12.9.2017
5 040 Kč

Základy pilates metody a jejich využití v kinezioterapii

Brno
22.-24.9.2017
5 160 Kč

Neinvazivní laserová terapie

Brno
10.-11.3.2017
4 056 Kč

Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby

Brno
11.-12.3.2017
2 520 Kč

Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy /Bobath koncept, Affolter, Feldenkrais,…/ užívané při terapii dospělých neurologických pacientů

Brno
6.-7.10.2017
4 080 Kč

Škola zad

Brno
26.-28.5.2017
3 960 Kč

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

Brno
16.-17.6.2017
5 040 Kč

Dýchání v kontextu centrované postury

Brno
14.-15.6.2017
5 040 Kč

Výhřez medziobratlové ploténky a jiné příčiny VAS: diferenční dg., fyzioterapie

Brno
8.-10.9.2017
5 640 Kč

Fascie a rolování

Brno
4.11.2017
1 788 Kč

Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna

Brno
14.-15.10.2017
3 240 Kč

Feldenkraisova metoda

Brno
8.6.2017
2 760 Kč

Myofasciální technika podle Bowena 1.stupeň

Brno
15.-17.5.2017
4 068 Kč

Manuální terapie dle Mojžíšové – 2. část

Brno
2.-4.10.2017
-

Manuální terapie dle Mojžíšové – 1. část

Brno
3.-5.4.2017
-

Manuální terapie dle Mojžíšové

Brno
rúzné
10 680 Kč

Kineziologie a terapie funkcí pohybového systému s využitím expertního informačního systému Computer Kinesiology

Brno
20.-22.10.2017
12 000 Kč

Terapie lymfedému

Brno
4.-13.9.2017
17 300 Kč

Terapie lymfedému

Brno
8.-17.3.2017
17 300 Kč

Nordic walking – severská chůze

Brno
27.5.2017
1 080 Kč

Testování manipulačních funkcí

Brno
10.-12.3.2017
2 640 Kč

Syndrom bolestivého ramene

Brno
17.-18.6.2017
2 760 Kč

Bobath koncept u dětí s DG DMO

Brno
24.-26.11.2017
4 740 Kč

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžišové 3. část

Brno
22.-26.9.2017
-

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžišové 2. část

Brno
19.-23.5.2017
-

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžišové 1. část

Brno
21.-25.4.2017
-

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžišové

Brno
rúzné
14 000 Kč

Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF) 4. část

Brno
1.-5.9.2017
-

Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF) 3. část

Brno
19.-23.5.2017
-

Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF) 2. část

Brno
17.-21.3.2017
-

Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF) 1. část

Brno
27.-31.1.2017

Proprioceptivní neuromusculární facilitace (PNF)

Brno
rúzné
18 100 Kč

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) 3. část

Brno
24.-26.11.2017
-

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) 2. část

Brno
23.-25.6.2017
-

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) 1. část

Brno
26.-28.5.2017
-

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie)

Brno
rúzné
16 900 Kč

Manuální terapie dle Mojžíšové I + II

-
podzim 2017 + jaro 2018
8 700 Kč

Terapie skolióz – výcvikový kurz

Skryje u Rakovníka
22.-29.7.2017
6 400 Kč

Stabilizace ramenního pletence

Praha
16.-18.6.2017
2 950 Kč

Jóga a tchi kung ve fyzioterapii

Praha
2.-4.6.2017
2 950 Kč

Aplikovaná Kineziologie

Kohoutov
20.-26.5.2017
5 950 Kč

Podologie – fyzioterapie chodidla

Praha
8.-9.4.2017
2 950 Kč

Moderní fyziotrénink – core

Praha
31.3.-2.4.2017
2 950 Kč

Terapie VAS – léze meziobratlové ploténky

Praha
17.-19.3.2017
2 950 Kč

Aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin

Praha
3.-5.3.2017
2 950 Kč

Neuro Mobilizačná Terapia A-B

Červený Kláštor
rôzne
rôzne

Neuro-Muskulo-skeletalny (NMS) koncept diagnostiky a terapie

Červený Kláštor
rôzne
rôzne

Propriofoot concept

Banská Bystrica
10.6.2017
134 €

ACT – Acral coactivation therapy 4. časť

Banská Bystrica
28.9.-1.10.2017
349 €

ACT – Acral coactivation therapy 3. časť

Banská Bystrica
15.-18.6.2017
349 €

ACT – Acral coactivation therapy 2. časť

Banská Bystrica
27.-30.4.2017
349 €

ACT – Acral coactivation therapy 1. časť

Banská Bystrica
16.-19.2.2017
349 €

ACT – Acral coactivation therapy

Banská Bystrica
rôzne
rôzne

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa 5. časť

Banská Bystrica
9.-10.9.2017
-

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa 4.časť

Banská Bystrica
16.-18.6.2017
-

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa 3. časť

Banská Bystrica
27.-28.5.2017
-

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa 2.časť

Banská Bystrica
29.-30.4.2017
-

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa 1.časť

Banská Bystrica
25.-26.3.2017
-

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa

Banská Bystrica
rôzne
990 €

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa 3. časť

Banská Bystrica
24.-25.6.2017
-

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa 2. časť

Banská Bystrica
13.-14.5.2017
-

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa 1. časť

Banská Bystrica
1.-2.4.2017
-

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa

Banská Bystrica
rôzne
580 €

Pilates s cvičebnou pomôckou Thera band II

Banská Bystrica
11.11.2017
80 €

Pilates s cvičebnou pomôckou Thera band I

Banská Bystrica
23.9.2017
80 €

Pilates s cvičebnou pomôckou Toning balls

Banská Bystrica
10.6.2017
80 €

Pilates Panel

Banská Bystrica
3.6.2017
80 €

Pilates s cvičebnými pomôckami Arc a Valec

Banská Bystrica
20.5.2017
80 €

Pilates pre seniorov

Banská Bystrica
9.4.2017
80 €

Anatómia v pohybe a posturálna analýza

Banská Bystrica
8.4.2017
80 €

Anatómia pre Pilates inštruktorov

Banská Bystrica
12.3.2017
80 €

Pilates s cvičebnou pomôckou Over ball I

Banská Bystrica
11.3.2017
80 €

Pilates pre tehotné

Banská Bystrica
25.2.2017
80 €

Kurzy vo fyzio klinik

Využite možnosť organizácie odborného kurzu v Bratislave u nás vo FYZIO KLINIK. Disponujeme vhodnými priestormi a vybavením na usporiadanie Vašich kurzov v našich priestoroch. Kapacita priestoru je 10-12 ľudí, priestor má samostatný vchod a vieme poskytnúť aj potrebné vybavenie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné údaje
informácie ohľadne kurzu