Fototerapia

Pacient cíti príjemný pocit tepla, nikdy však pálenie. Na svetloliečbu využívajú naši fyzioterapeuti laser a bioptronovú lampu.
Read More >

Svetloliečba alebo liečba svetlom je metóda fyzikálnej terapie, pri ktorej na organizmus pôsobí elektromagnetické žiarenie. Využíva sa pri liečbe ochorení, patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností. Aplikácia trvá približne od 5 do 10 minút. Pacient cíti príjemný pocit tepla, nikdy však pálenie.
Aplikáciu je potrebné absolvovať minimálne 5 krát. Na svetloliečbu využívajú naši fyzioterapeuti laser a bioptronovú lampu.

Indikácie

Svetloliečba sa využíva najmä v dermatológií a to pri hojení herpesov, akné, keloidných jaziev, dekubitov, vredov, popálenín a chronických ekzémov. Urýchľuje hojenie rán, hojenie zápalov a výborné výsledky dosahuje pri liečbe varixov. Z hľadiska neurológie je svetloliečba efektívna pri neuralgiách, parézach, cervikokraniálnom a cervikobrachiálnom syndróme. V ortopédií sa fototerapia využíva hlavne pri artrózach, artritídach, podvrtnutiach a luxáciách, vertebrogénnych bolestiach, poúrazových stavoch, burzitídach, ulnárnej a radiálnej epikondilitíde a pri liečbe hematómov.

Kontraindikácie

Svetlo sa nesmie použiť na ožiarenie očí, rastových zón, pri zhubných nádoroch, horúčkovitých ochoreniach, pri gravidite a epilepsii.