Kineziotaping

Aplikáciou kineziotejpu oslovujeme kožné receptory a prostredníctvom elastickej vlastnosti dosiahneme terapeutický efekt.
Read More >

Správnou aplikáciou vhodnej techniky kineziotejpu na postihnutú oblasť aktivujeme reflexnú odpoveď organizmu s cieľom odstrániť patologické zmeny, čím umožníme pohybovému aparátu návrat k funkčnému stavu. Pri nadmernej telesnej záťaži dochádza k preťaženiu svalu, môže dôjsť k mikrotraume a k zápalovému procesu. Takýto sval sa stáva opuchnutý a stuhnutý, pacient cíti bolesť a únavu. Táto bolesť je spôsobená mechanickým poškodením buniek. Súčasne dochádza k akumulácií vody vo svale a výsledkom je redukcia priestoru medzi kožou a svalom.
Keďže v tomto priestore sú receptory, dochádza následkom zvýšeného tlaku k ich kompresii. Aplikáciou kineziotejpu oslovujeme kožné receptory a prostredníctvom elastickej vlastnosti dosiahneme terapeutický efekt ako je zvrásnená koža a jej elevácia. Automaticky dôjde k dekompresii. Nastane zmiernenie opuchu, regulácia svalového tonusu, zníženie svalových kŕčov a zranení, korekcia kĺbnych funkcií, obnovenie toku krvi a lymfy a redukcii zápalu.

Indikácie

Prostredníctvom kineziotejpu dosiahneme cieľ liečby pri väčšine ochorení – redukcia bolesti, opuchu, zápalu, relaxácii či facilitácii svalu. Kineziotejp pomáha najmä pri neuralgii, vertebrogénnom algickom syndróme, skolióze, wiplash syndróme, impingement syndróme, pri enzopatiách a burzitídach, pri periférnych a centrálnych parézach, kĺbnej instabilite, pri deformitách nôh a prstov či pri problémoch s lymfatickým systémom.

Kontraindikácie

Relatívne kontraindikácie môžu byť hnisavé kožné prejavy, bradavice, pigmentové škvrny, malígny melanóm kože, otvorené rany, ekzémy, akútne trombózy, elefantácia, vzácne alergie na zložky tapu a diabetes mellitus.