Termoterapia

Využívame dva druhy termoterapie. Pri pozitívnej termoterapii teplo do tela privádzame a pri negatívnej termoterapii teplo z tela odvádzame.
Read More >

Termoterapia je liečba teplom. Je to metóda fyzikálnej terapie, pri ktorej na organizmus pôsobia termické podnety. Využívame dva druhy termoterapie. Pri pozitívnej termoterapii teplo do tela privádzame a pri negatívnej termoterapii teplo z tela odvádzame, teda naň pôsobíme chladnými až studenými podnetmi.
Termoterapiu využívajú naši fyzioterapeuti predovšetkým na uvoľnenie svalového napätia pri akútnych problémoch s pohybovým aparátom pred zahájením terapie. Termoterapia trvá zhruba 15-25 minút. Pacient cíti príjemné až intenzívne teplo, nesmie byť však neznesiteľné.

Indikácie

Pri lokálnej termoterapii nastáva rozšírenie ciev, uvoľňuje sa svalstvo a kŕče, zlepšenie výživa a látkovej výmeny, tlmenie bolesti a zvyšuje sa prekrvenie, čím nastáva prísun obranných látok a povzbudenie imunitnej reakcie. Negatívna termoterapia má analgetický účinok, teda spomalí vedenie vzruchov nervovými vláknami a znižuje tým dráždivosť receptorov. Následkom spomalenia metabolizmu tlmí zápaly a znižuje opuch. Vďaka tejto schopnosti sa využíva pri akútnych zápaloch a úrazoch.

Kontraindikácie

Medzi najčastejšie kontraindikácie patrí poruchy či zlyhávanie srdcového rytmu, poruchy periférneho prekrvenia, poruchy citlivosti, alergia na chlad alebo teplo či kachexia.