Redcord® Systém

Ľudské telo a jeho svalový aparát je zložitý mechanizmus, ktorý pracuje ako jeden celok. Napriek tomu má naše telo rozdelené skupiny svalov na globálne a lokálne. Globálne svaly sú na povrchu tela, sú to svaly, ktoré zapájame pri bežných činnostiach. Čo ale málokedy využívame napriek tomu, že by sme mali, sú lokálne svaly. Sú to svaly, ktoré nám držia telo pohromade. Svaly okolo chrbtice, vnútorné brušné svalstvo či svaly panvového dna. Práve v dôsledku oslabenia týchto svalov mávame často problémy s pohybovým aparátom. V systéme REDCORD® posilňujeme predovšetkým lokálne svalstvo, aby sme odstránili príčinu bolesti uvoľnením už aj tak preťaženého globálneho svalstva. Tento systém si našiel veľkú obľubu aj u vrcholových športovcov, ktorí sa vďaka nemu nemusia riadiť heslom „Športom k trvalej invalidite“, ale „Športom k trvalému zdraviu!“ REDCORD® je určený aj seniorom, kde jeho hlavnou úlohou je zlepšenie fyzickej kondície, stability a koordinácie. Taktiež slúži ako prevencia proti osteoporóze!

Objednať na vyšetrenie >
Redcord® System

REDCORD® DIAGNOSTIKA

Redcord®ako diagnostika je zameraná na hľadanie takzvaných slabých článkov v muskulatúrnom systéme človeka. Toto hľadanie prebieha formou porovnávania svalov a svalových zreťazení ľavej a pravej polovice tela človeka. Na konci diagnostiky má terapeut jasnú predstavu o tom, v akom stave má klient všetky lokálne svaly tela a samozrejme vypracovaný presný postup liečby bolesti.

REDCORD® NEURAC®

Redcord® Neurac® ako individuálne cvičenie je súbor cvikov nastavených na základe diagnostiky presne na klientov problém. Terapia je veľmi účinná, pretože terapeut presne vie, na ktoré svalové zreťazenie sa má zamerať, resp. ktoré svalové reťazce tela sú oslabené. Väčšinou už po prvej terapii na Redcorde® klient cíti výraznú zmenu a odchádza takmer bez bolesti. Individuálne cvičenie je veľmi dôležitý prvok v systéme liečby Redcord®. Jednak sa klient zoznamuje s absolútnou novinkou v terapeutických cvičeniach. Dôležité však je, že sa klient učí ako správne robiť jednotlivé cviky. Terapii Redcord® Neurac® vždy predchádza Redcord® diagnostika, na základe ktorej terapeut vytvára plán liečby.

REDCORD® ACTIV

Redcord® Activ ako individuálne cvičenie je cvičenie s fyzioterapeutom v závesnom systéme Redcord®. Toto cvičenie nemusí byť založené na Redcord® diagnostike. Klient cvičí zväčša na Redcord® Mini a terapie prebiehajú formou tréningu. Toto cvičenie využívajú najmä športovci a klienti, ktorí prešli Neurac® liečbou a chcú aj naďalej cvičiť v závesnom systéme Redcord® pod odborným dohľadom fyzioterapeuta. Fyzioterapeut zostavuje súbor cvikov pre klienta aby dosiahol požadovaný efekt terapie, nezameriava sa však na špecifické lokality, terapiu vedie s cieľom precvičiť všetky partie.

REDCORD® FYZIO & Kids

FYZIO & Kids na Redcorde® je systém cvičenia pre deti, ktoré sa zaoberá najmä preventívnymi cvičeniami. Detičky si týmto cvičením osvojujú správne pohybové návyky, ktoré budú potrebovať v dospelosti. Cvičenie prebieha formou hry a je potrebná taktiež prítomnosť rodiča.

REDCORD® FYZIO & Sport

FYZIO & Sport na Redcorde®. Ak si myslíte, že vrcholová forma je všetko, čo zo svojho tela dokážete dostať, mýlite sa! Pre športovcov je Redcord® cvičenie, ktoré posúva hranice tréningu ďalej. Takýmto cvičením nastáva posilnenie veľkej skupiny svalov, ktoré športovci využívajú hlavne pri stabilizácii, akcelerácii, rovnováhe alebo dlhodobej výdrži, ale napriek tomu ich nemajú dostatočne posilnené. Redcord® využívajú rôzne olympijské zdravotné a športové centrá, kde vrcholoví športovci zdokonaľujú svoju „formu“.

REDCORD® SYSTÉM

Redcord®Systém si osvojili mnohé zahraničné medicínske centrá ako vynikajúcu pomoc pri liečbe pohybového aparátu pre všetky vekové kategórie. Je vhodný ako aj pre deti, tak aj pre seniorov vďaka nastaveniu rozličnej obtiažnosti. Jednoducho povedané, v Redcorde® cvičíte len do vlastných limitov a to len do úrovne bolesti. Momentálne je Redcord® najzdravšou voľbou pohybu pre všetkých a o tom svedčia aj naši spokojní klienti.