Rehabilitačné cvičenia

Liečba pohybom, teda cvičenie s vlastnou váhou alebo s pomôckami je veľká časť kinezioterapie, ktorú klienti vykonávajú najmä doma.

Liečba pohybom, teda cvičenie s vlastnou váhou alebo s pomocou rôznych cvičebných pomôcok, je veľká časť kinezioterapie, ktorú klienti vykonávajú najmä doma. Po absolvovaní vyšetrenia si klient môže vybrať akou cestou sa u nás bude liečiť. Pokiaľ si vyberie cestu kinezioterapie, naši fyzioterapeuti sa zameriavajú hlavne na presné určenie a výber cvikov vhodných pre daný problém. Tento súbor cvikov nie je veľmi rozsiahly, väčšinou sa jedná o zostavu maximálne 3-4 cvikov, ktoré klient cvičí neskôr doma pravidelne ale hlavne presne. Podstatou je, aby klient neovládal série cvikov mechanicky bez určitých zásad, ale aby sa naučil jeden cvik poriadne a so všetkými detailnými zásadami, ktoré daný cvik obsahuje. Ďalšie návštevy u nás klient dostáva viac cvikov, alebo sa robia rôzne korekcie už naučených cvikov.
Tento druh liečby nevyžaduje častú návštevu, ale vzhľadom k tomu, že klient nie je pod stálym dohľadom terapeuta, terapia veľa krát trvá dlhšie. Využívame rôzne pomôcky, ktoré má klient buď bežne doma, alebo si ich u nás zakúpi. Sú to základné pomôcky ako fitlopta, expander, overball, flexibar, ale aj náročnejšie pomôcky ako bosu, pilates kruh, benda, F-Valec či Redcord® Mini. Všetky druhy pomôcok, s ktorými pracujeme, si u nás klient môže zakúpiť. Pokiaľ si klient vyberie formu cvičenia v Redcorde®, nie je vylúčené, že v niektorej z terapii sa bude venovať cvičeniu na doma. Cviky budú ale vychádzať zo základných princípov Redcordu®.