Gabriel Kovács

MUDr. - ortopéd
Spolupráca v rámci kliniky prináša viaceré pohľady na problematiku, ktoré vedia výrazne zrýchliť a zefektívniť liečbu.

MUDr. Gabriel Kovács sa počas svojej lekárskej praxe zúčastnil viacerých zahraničných certifikovaných prednášok, školení a kurzov vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku a Českej republike. V odbore ortopédia a traumatológia pracuje od roku 2009. Svoje bohaté skúsenosti denne aplikoval vo forme operácii v nemocnici na Kramároch. Vo FYZIO KLINIK vedie vstupné ortopedické vyšetrenia, kontroly a konzultácie, aplikuje vnútro kĺbové injekcie, vypracováva odborné a znalecké posudky. Zameriava sa predovšetkým na športové úrazy, artroskopie, endoprotetiku, úrazové a poúrazové stavy a degeneratívnu ortopédiu (chodidlo, artrotické zmeny kĺbov a chrbtice).
Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci FYZIO KLINIK. Aktuálne pôsobí aj vo vedení ortopédov v Nemocnici Dunajská Streda, kde vykonáva nielen vyšetrenia, ale najmä operačné zákroky rôznej náročnosti. Vďaka tomu sa tak ovárajú možnosti operačných zákrokov pre našich pacientov, ktorým tak môžeme poskytnúť komplexnejšiu a efektnívnejšiu liečbu.