Katarína Hanuliaková

MSc. - fyzioterapeut
Pohyb bol, je a vždy bude neoddeliteľnou súčasťou môjho života.

Katku jej rodina od malička viedla k športu, vďaka čomu sa zapájala do rôznych druhov športov od kolektívnych ako hokej a volejbal až po individuálne ako gymnastika a atletika. Jej štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a následne na University of Brighton vo Veľkej Británií ju utvrdilo v tom, že ľudské telo a jeho fungovanie sú zdrojom neustáleho poznávania a zdokonaľovania. Vo svojej praxi si prešla širokým spektrom diagnóz a prognóz.
Katka sa zameriava na ortopedicko-traumatologické a muskulo-skeletálne problémy pohybového aparátu. Pri ich terapiách využíva najmä mäkké a mobilizačné techniky, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa prof. Koláře, kinesiotaping a koncept Stott Pilates. Súčasťou života každého dobrého fyzioterapeuta je neustále vzdelávanie sa, preto si momentálne zvyšuje kvalifikáciu na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave v špecializačnom štúdiu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému.