Michal Chlebiš

Mgr. - fyzioterapeut
Život je o zdravom pohybe a všetky obmedzenia plynú z nedostatku tohto pohybu

Michal sa venuje pohybu prostredníctvom jeho obľúbeného športu, ktorým je lezenie. Pracovné skúsenosti naberal počas niekoľkých rokov v rôznych lezeckých a lanových centrách ako inštruktor lezenia a taktiež na stážach horskej záchranej a zdravotnej služby. Svoj obľúbený šport sa snaží aplikovať aj vo fyzioterapii, ktorá ho zaujala natoľko, že o nej písal aj vo svojej záverečnej diplomovej práci magisterského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Ako fyzioterapeut sa snaží prepájať práve takýto zdravý pohyb s bohatými skúsenosťami z lezenia. Popri štúdiu Michal absolvoval viacero odborných kurzov a školení ako Koncept posturálnej terapie
segmentálnej instability podľa Dr. Eugena Raševa s využitím neuroortopedickej pomôcky POSTUROMED, Terapeutické využitie Kinesiotapu, Fascial fitnes, Homeskenar. Ďalšie vzdelávanie pokračuje absolvovaním terapeutického a pohybového konceptu Spiraldynamik a tiež metódou FDM (Fascial distortion model). Vo FYZIO KLINIK sa zameriava hlavne na neuromuskulárnu aktiváciu svalov, ovplyvnenie bolesti prostredníctvom fascií a spiraldynamikou. Svoj potenciál a schopnosti využíva ako mentor nových členov tímu.