Nina Hajdu

Mgr. - marketing & PR
Zostavenie dobrého tímu, správne fungovanie a propagácia zariadenia je mojou najväčšou prioritou, pretože vzájomná komunikácia vždy vedie k úspešným riešeniam.

Po úspešnom štúdiu na Paneurópskej vysokej škole v odbore Masmediálna a marketingová komunikácia sa Nina v roku 2011 rozhodla pre prácu v odbore, ktorý ju napĺňa, pre zdravotnícke zariadenie FYZIO KLINIK. V spoločnosti pracuje od jej vzniku a tak sú jej zásluhou všetky propagačné aktivity a materiály, s ktorými sa spoločnosť prezentuje.
Taktiež bola neoddeliteľnou komunikačnou zložkou pri vzniku novej identity spoločnosti FYZIO KLINIK, ktorá prebehla v septembri 2014. Denne vytvára nové možnosti a riešenia práce celého tímu, zabezpečuje zamestnancom príjemné pracovné prostredie a slúži ako komunikátor na riešenie požiadaviek a nezrovnalostí.