Richard Granec

Mgr. - fyzioterapeut
"Včerajšok je história, zajtrajšok je záhada, ale dnešok?...Dnešok to je dar, tak si ho náležite váž." (majster Oogway)

Richard bol od malička vedený k pohybu, športu a cvičeniu s vlastnou váhou tela. Venoval sa rôznym druhom kolektívnych športov ako sú futbal, futsal, floorball a tanec. Neskôr začal trénovať sám, zameral sa na individuálny šport – TRIATLON. Svoj potenciál, skúsenosti, vedomosti z kurzu TRX® využil pri účasti na triatlone s názvom „IRONMAN“.

 

S fyzioterapiou sa Richard stretol ako každý aktívny športovec pri vlastnom zranení. Počas tohto obdobia si uvedomil dôležitosť prevencie a funkčného pohybového aparátu a rozhodol sa pomáhať druhým, čo ho viedlo k študovaniu odboru fyzioterapie.

Štúdium zahájil na Strednej Zdravotníckej Škole v Bratislave, pokračoval na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave, neskôr v Banskej Bystrici. Richard sa špecializuje na akútne stavy, stavy po operáciách, športovcov, bežnú populácia s problémom alebo bez kvôli prevencii, na fyziologický a koordinovaný pohyb pri bežných denných činnostiach, pri cvičeniach s vlastnou váhou tela či pomôckami, využíva pri tom najmä koncept Spiraldynamik®, z ktorého absolvoval levely: Basic, Centrum – elasticita. Na doplnenie vedomostí absolvoval kurzy: TRX® STC, TRX® Sport Medicine, TRX® Force, Bosu® Core, Concept Propriofoot®, Cvičenie na veľkej lopte s overbalmi a nestabilnými plošinami, SIXTUS Kinesiologický tejping DREAM® K