Veronika Želinská

Mgr. - hlavný fyzioterapeut
Nekazme si život pasivitou, veď žijeme iba raz...

Veroniku odmalička napĺňala pomoc ľuďom šťastím. Preto sa rozhodla študovať fyzioterapiu a pracovať tak s ľuďmi, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Fyzioterapiu vyštudovala na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Potrebnú prax získala počas absolventskej praxe v zariadení pre seniorov v Prešove a počas práce na oddelení rehabilitácie polikliniky v Sabinove. Vzdelanie si naďalej dopĺňa odbornými kurzami.
Absolvovala Neuromobilizácie v manuálnej terapii, Taping a jeho využitie vo fyzioterapii, Redcord® Neurac® 1 a Fascial fitness Introduction course. Vďaka kurzu Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode sa ako jedna z mála zameriava na ženy v rôznom štádiu tehotenstva a po ňom. Vo FYZIO KLINIK pôsobí ako jedna z hlavných fyzioterapeutov, ktorý vykonávajú vyšetrenie celého pohybového systému.