Videoanalýza pohybu

Poskytujeme tieto možnosti videoanalýzy pohybu:

  • Videoanalýza chôdze
  • Videoanalýza behu
  • Videoanalýza bicyklovania spojená s nastavením bicykla

Spoločným menovateľom každej činnosti je pohyb. Pohyb je teda základná činnosť ľudského tela, ktorý nám dáva slobodu robiť to, čo chceme. Pokiaľ ale dlhodobo robíme to, čo chceme nesprávne, vo väčšine prípadov príde bolesť. Správnou analýzou pohybu vieme teda určiť, kde v budúcnosti vieme očakávať problém a lokalizovať miesto možnej bolesti.
Videoanalýza chôdze je u nás bežnou súčasťou vstupných vyšetrení. Vyšetrujúci terapeut vie zistiť na základe chôdze možné disbalancie a zmeny v pohybovom aparáte klienta. A keďže všetko spolu súvisí, prepojí si tieto poznatky s bolesťou, ktorú mu udáva daný pacient. Preto sa u nás nájdu prípady, kedy fyzioterapeuti neriešia v prvom rade ten daný konkrétny problém, ale úplne inú časť tela, ktorá na prvý pohľad s udávanou bolesťou nesúvisí.
Videoanalýza behu sa spája so vstupným vyšetrením bežca, buď rekreačného alebo profi, aj keď na prvý pohľad bolesť s behom nemusí vždy súvisieť. Beh môže bolesť ovplyvňovať a správnou analýzou postúry pri behaní dokážeme stereotyp behu upraviť, a tak nepriamo zmierniť aj bolesť. Niekedy si u bežca overujeme správnosť terapie aj tým, že analýzu robíme častejšie a tak vieme, ako sa stereotyp behu mení. Takáto analýza prebieha na bežiacom páse s použitím najmodernejšej zaznamenávacej technológie behu STRYD a sníma sa na video z rôznych uhlov pohľadu. Potom sa záznam nahrá do špeciálneho softvéru, kde vieme video spomaľovať a nastavovať jednotlivé roviny, body či uhly. Vďaka revolučnej STRYD technológií, ktorá na profesionálnej úrovni presne meria a zaznamenáva výkonnosť bežca vo Wattoch, vieme zefektívniť techniku behu a optimalizovať tréningový plán. Samozrejme je výsledok analýzy a následná liečba vysvetlený klientovi.
Videoanalýza bicyklovania je rovnaká analýza, len klient je snímaný v trenažéri na svojom vlastnom bicykli. Opäť je nasnímaný z rôznych uhlov pohľadu a nahraný do programu, kde je možné zadať rôzne roviny, body či uhly. Takto má terapeut jasnú predstavu, čo všetko treba na bicykli nastaviť, aby bol pohyb optimálny. Túto analýzu a aj následné nastavenie bicykla robí skúsený terapeut, ktorý sa technicky najviac rozumie bicyklu a pohybu na bicykli vďaka jeho dlhoročnej pretekárskej skúsenosti v oblasti cross country. Teda výsledok je podrobná analýza pohybu na bicykli, individuálne nastavenie bicykla presne na daného klienta s prihliadnutím na jeho požiadavky a určená následná liečba prípadnej bolesti. Túto analýzu využívajú najmä profesionálni cyklisti ale aj rekreační nadšenci bicyklovania. Na videoanalýzu a nastavenie bicykla je potrebné si priniesť čistý bicykel, nakoľko sa videoanalýza a nastavovanie vykonávajú v interiéry medicínskeho zariadenia.