FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Bonusový systém

Výhody bonusového systému :

Na zjednodušenie platieb a zrýchlenie vybavovania klientov po absolvovaní ich terapií sme zaviedli kreditný spôsob platenia za poskytnuté služby. Klient si na svoje meno môže kedykoľvek dobiť ľubovoľnú sumu podľa svojej potreby alebo odporúčania členov tímu FYZIO KLINIK, pričom 1 kredit = 1 €. Následne sa mu budú absolvované terapie a vyšetrenia odpočítavať z dobitého kreditu. V prípade nižšieho množstva kreditov je možné doplatiť zvyšok štandardným spôsobom (kartou alebo v hotovosti).

Platnosť kreditov je neobmedzená a dobité kredity sú pre klienta plne dostupné, až kým ich nevyužije.

Vrátenie kreditov v peňažnej forme nie je možné. Zmena cien vyhradená.

 

Druhy bonusových balíkov :

 

Kids

 • minimálna suma jednorázového dobitia 200 €

 • množstevná 10% zľava z cien terapií (zľava sa vzťahuje iba na terapie poskytnuté v rámci tohto balíka, po vyčerpaní balíka klient hradí poskytnuté služby v plnej sume)

 

Balíček detských terapií poskytujúci výhodnú množstevnú zľavu na terapie pre našich najmenších klientov. Zľava platí pre deti do 6 rokov a v rámci služieb FYZIO & Kids

 

Therapy

 • minimálna suma jednorázového dobitia 300 €
 • množstevná 10% zľava z cien terapií (zľava sa vzťahuje iba na terapie poskytnuté v rámci tohto balíka, po vyčerpaní balíka klient hradí poskytnuté služby v plnej sume)
 

Výhodný balíček terapií poskytujúci množstevnú zľavu na potrebné klientské terapie. Tento balík služieb sprístupňuje terapie klientom a poskytuje výhodnú formu financovania terapií pre klientov s jednoduchším procesom liečby.

 

Client

 • minimálna suma jednorázového dobitia 600 €
 • 10% zľava z cien terapií
 • zľava je trvalá a viazaná na klientský účet
 • terapia zdarma podľa výberu klienta a typu liečby
 • možnosť výberu jedného z darčekových predmetov FYZIO KLINIK
 

Založenie výhodného klientského účtu, vďaka ktorému si môže klient užívať benefity a počas neobmedzenej doby využívať zvýhodnené ceny terapií. Zľava je časovo neobmedzená a platí na všetky terapie. Navyše klient získava terapiu zdarma podľa potreby a typu liečby. Tento klientský účet je vhodný napr. pri mierne komplexných procesoch liečby.

 

Premium Client

 • minimálna suma jednorázového dobitia 1000 €
 • 20% zľava z cien terapií
 • zľava je trvalá a viazaná na klientský účet
 • terapia zdarma podľa výberu klienta a typu liečby
 • možnosť výberu jedného z darčekových predmetov FYZIO KLINIK
 • liečebná masáž zdarma
 

Prémiový klientský účet, prinášajúci klientom okrem iného aj výraznú zľavu z cien terapií. Zľava je časovo neobmedzená a platí pre všetky terapie. Prémioví klienti FYZIO KLINIK majú navyše aj nárok na liečebnú masáž zdarma, ktorej zameranie sa prispôsobí potrebám klienta a stavu jeho pohybového aparátu. Typ účtu je vhodný napr. pri komplexnom procese liečby alebo pri zraneniach, ktoré majú tendenciu sa opakovať.
Prosíme našich klientov, aby sa snažili prísť na dohodnutý termín, nakoľko má veľa ľudí záujem o skoršie termíny.

Z dôvodu flexibilnejšieho výberu termínov k našim fyzioterapeutom, účtujeme za zrušený termín plnú sumu zrušeného výkonu.

Termín je možné zrušiť bez poplatku najneskôr 8 hodín pred začiatkom terapie.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Váš tím FYZIO KLINIK