FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Celostná diagnostika

Každá bunka v tele má svoj vlastný merateľný elektrický záznam.

 

ERI diagnostika a terapia je najmodernejšia technológia, ktorá zaznamenáva elektrické impulzy všetkých orgánov, štruktúr a buniek v tele.

 

Tie vzápätí porovnáva so štandardnými markermi a vyhodnocuje všetky odchýlky.

V závere diagnostiky má terapeut kompletný záznam o stave každej časti organizmu.

 

Nasleduje ERI terapia, kedy prístroj vyšle spätný elektrický signál do postihnutej časti a približuje ho norme.

Je to natoľko presná metóda, že okrem fyzických aspektov vieme zistiť aj psychosomatické príčiny problému, vďaka mapovaniu neuropeptidov uvoľňujúcich sa z neurónov pri rôznych emočných stavoch.