FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Máj 19, 2020 / Fyzioterapia a šport

1. Ako ste sa dostali k trénovaniu a prečo ste si vybrali práve túto oblasť?

 

K trénovaniu som sa dostal počas štúdia na vysokej škole (Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského). Bolo pre mňa zaujímavé aplikovať získané vedomosti v praxi. Napĺňa ma práca s ľuďmi, ktorí majú záujem o sebazdokonaľovanie sa v pohybe a v práci s vlastným telom.2. Čo vás na trénovaní najviac baví?

 

Ako som spomenul už v predchádzajúcej odpovedi, napĺňa ma to. Najväčšiu radosť mám z toho,  keď moji klienti napredujú, zlepšujú sa, približujú k svojmu cieľu, ktorý si jasne zadefinovali. Ja ako tréner im len ukážem cestu a pomôžem im k dosiahnutiu toho, čo si zaumienili, ale kráčať po nej už musia sami. Keď to majú takto v hlave nastavené, je radosť s nimi pracovať. 

 

3. Špecializujete sa na nejaké konkrétne problémy? Akí klienti by o vás mali určite vedieť?

 

Pracujem s ľuďmi, ktorí sú bez výrazných zdravotných ťažkostí (pohybového aparátu), to riešia moji budúci kolegovia fyzioterapeuti. Špecializujem sa na pohyb, pohyb vlastného tela s využitím gymnastických kruhov, hrazdy, zlepšenie sa v kondičných a silových schopnostiach, tréning boxu, tréning s využitím špeciálnych pomôcok ako je steel mace, kettlebell, jednoručné činky, olympíjske tyče, závesné systémy TRX a mnohé ďalšie.

Klienti, ktorí chcú na sebe pracovať a nevzdávajú sa ???? a tiež klienti, ktorí majú radi okrem klasického cvičenia v posilňovni, tréning s netradičnými cvičebnými pomôckami, a chcú sa naučiť ako sa dostať počas tréningu do stavu flow. 

 

4. Pri akej činnosti relaxuje tréner?

 

Pre mňa je najlepší relax Steel mace flow. Je to forma netradičného cvičenia, ktorá kombinuje silový a koordinačný tréning v kombinácii s bojovým umením s využívaním pomôcky steel mace. Počas tohto cvičenia sa dostávam do stavu flow, v ktorom moja myseľ oddychuje aj pri plnom vedomí a sústredení. 

Toto bol relax pre môjho ducha a telo najlepšie relaxuje napr. počas masáže, v saune alebo kvalitným spánkom.

 

5. Prečo by mali klienti trénovať s vami vo FYZIO FITNESS?

 

Pretože je to to najlepšie, čo môžu urobiť, po tom ako sa správne zrehabilitovali. Je to unikátna príležitosť, kde veľmi úzko spolupracuje tréner a fyzioterapeut na vysokej úrovni.

Naučím ich základy silového a kondičného  tréningu, skúseným cvičencom obohatím tréning o využitie netradičných pomôcok a ukážem ako sa hýbať každý deň a mať z toho radosť.