FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Neurológia

Neurológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení nervového systému. 

 

Jedná sa o starostlivosť o pacientov s akútnymi i chronickými degeneratívnymi ochoreniami krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice. Medzi ne patria najmä hernie medzistavcových platničiek, stenóza spinálneho kanála a spinálna instabilita a pacientov s úžinovými syndrómami periférnych nervov (karálny tunel, paréza n. ulnaris a pod.).

 

Súčasťou konzultácie je kompletné neurologické vyšetrenie so zhodnotením aktuálneho stavu, prehliadka grafickej dokumentácie (CT, MRI, RTG) a následne vypracovanie optimálneho ďalšieho terapeutického a preventívneho postupu.

 

Zastrešujeme aj riešenie akútnych vertebrogénnych algických syndrómov s možnosťou okamžitej ambulantnej intervencie (paravertebrálny opich, infúzna liečba) a prípadný návrh operačného riešenia stavu v indikovaných prípadoch. 

 

Na mieste a bez čakania počas ordinačných hodín neurológov a neurochirurgov poskytujeme aj odbery krvi a infúznu liečbu.

 

Ordinačné hodiny: 

Neurochirurg - každú stredu od 16:00 do 20:00.

Neurológ - každý štvrtok od 16:00 do 20:00.

 

Objednávky prijímame na recepcii.

Komentáre