FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

VITAJTE VO FYZIO KLINIK

FYZIO KLINIK je súkromné medicínske centrum zamerané na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré vzniklo v roku 2011 založením dvoch ambulancií:  Ortopedickej ambulancie a FBLR (Rehabilitačnej) ambulancie

 

Naše logo značí určitú alternatívu v západnom systéme liečby, preto sa snažíme odporučiť našim klientom vyhnúť sa operatívnej liečbe. Veríme, že základom liečby je kooperácia pacienta s terapeutom, preto sa snažíme, aby naši klienti rozumeli každému kroku liečby, máme na klienta čas a snažíme sa mu vždy vysvetliť akýkoľvek posun v liečbe.

 

Klient je človek a nie tovar, preto jeho spokojnosť je naším najvyšším cieľom.


Ortopedická ambulancia
Ortopédia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového aparátu. Je to odbor, ktorý vychádza historicky z chirurgie a preto sú jeho dominantou operácie v oblasti pohybového ústrojenstva. Okrem chirurgickej liečby sa zaoberá aj možnosťami konzervatívnej, tzv nechirurgickej terapie, vrátane medikamentóznej liečby, či už celkovej alebo lokálnej, manipuláciou, liečbou protetickou, pomocou ortopedických pomôcok a v spolupráci s ďalšími odbormi aj liečbou fyzikálnymi procedúrami a rehabilitáciou. Realizujeme odborné vyšetrenia, diagnostiku a ambulantnú liečbu, predoperačnú aj pooperačnú starostlivosť. Navrhujeme ďalšie možnosti liečby a poskytujeme konzultácie. Náš ortopéd predovšetkým poskytuje odborné stanoviská k liečbe pacientov a konzultuje ich stav s fyzioterapeutmi. 

Rehabilitačná (FBLR) ambulancia
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a a diagnostikou z oblasti liečebnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému. Poskytujeme liečebnú rehabilitáciu s využitím špecializovaných metodík manuálnej medicíny, fyzikálnu terapiu pri vertebrogénnych ochoreniach, predoperačných a pooperačných stavoch a unikátnu kinezioterapiu so zameraním na funkčné svalové zreťazenia. Prostredníctvom rehabilitácie riešime všetky funkčné poruchy pohybového aparátu, snažíme sa predísť operáciám a kladieme dôraz na detailné vyšetrenie, ktoré je jediným predpokladom na vedenie úspešnej terapie. Našim klientom ponúkame široké spektrum rôznych diagnostík s rozdielnym zameraním, preto vieme dokonale a presne určiť konkrétny problém a zamerať sa na jeho liečbu.

Galéria