FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Júl 28, 2019 / Fyzioterapia a šport

Možno ste sa už vo svojom okolí stretli s človekom s odstávajúcimi lopatkami. Môžeme ich pozorovať u detí v školskom veku, ktoré väčšinu dňa trávia v školských laviciach, nosia ťažké ruksaky plné školských učebníc, alebo aj u ľudí, ktorých práca donútila zasadnúť na kancelárske stoličky.

 

 

Odstávať môže vnútorná hrana lopatiek, kedy často pozorujeme aj rozostúpenie, resp. zväčšenú vzdialenosť medzi lopatkami. Často pozorujeme aj odstávajúci spodný uhol vnútornej hrany lopatky, čo sa odborne nazýva scapula alata, alebo okrídlená lopatka. Tento estetický problém môže, ale aj nemusí byť sprevádzaný bolesťami v oblasti hrudnej alebo krčnej chrbtice, bolesťami lopatiek alebo ramien. Pri vyšetrení odstávajúce lopatky pozorujeme u stojaceho klienta pri predpažení horných končatín, alebo opretím klienta rukami o stenu. Pri dynamickom vyšetrení sledujeme pohyb lopatiek v súčinnosti s pohybom horných končatín. Fyzioterapeut sa pri vyšetrení pozerá na lopatku aj v súvislosti s ramenným kĺbom, kľúčnymi kosťami, krčnou a hrudnou chrbticou, ako aj s celkovým držaním trupu.

 

 

Tento problém vzniká v dôsledku nedostatočnej stabilizačnej funkcie okolitých svalov lopatky. Hlavnou príčinou poruchy je nedostatočná aktivita stabilizačného svalu m. serratus anterior, prípadne celého komplexu dolných fixátorov lopatiek. Sval serratus anterior má za úlohu pridržiavať lopatku k hrudnému košu. Jeho stabilizačná aktivita je závislá na postavení hrudníka, súhre bránice a brušných svalov, ktoré vytvárajú pevnú oporu pre jeho funkciu.

 

 

Pri rehabilitácií odstavajúcich lopatiek sa zameriavame na posilnenie fixátorov lopatiek v súhre so správnym postavením hrudníka, bránice, ako aj správnou koaktiváciu brušných svalov cielenými cvikmi. K terapií však patrí aj uvoľnovanie skrátených svalov, fascií a samozrejme aj inštruktáž o správnej ergonómií práce.

Komentáre