FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Správne polohovanie bábätka

Máj 25, 2020 / Deti

Správnym polohovaním dieťaťa sa vyhnete nielen deformáciám jeho hlavičky 

 

Správna manipulácia s novorodencom, jeho správna stimulácia a cvičenie je nevyhnutné pre jeho správny psychomotorický vývoj. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo je správna manipulácia taká dôležitá a ako ju vykonávať.

 

Začiatky sú dôležité

 

Nestabilita u novorodenca je po narodení úplne v poriadku. Držanie tela je asymetrické, prevažuje holokinetická hybnosť. Veľa toho ešte nezvládne, ale čo musí zdravé dieťatko zvládnuť, je otočiť hlavičku plynulo do oboch strán. Ak ju otáča len na jednu stranu, hovoríme o predilekcii hlavy, avšak tento stav by mal trvať najviac 6 týždňov po narodení. Samozrejme, že u predčasne narodených detí počítame korigovaný vek. Ak tento stav trvá dlhšie a dieťa nie je schopné hlavičku otočiť na stred a už vôbec nie na druhú stranu, je dôležité, aby sa začalo s dieťaťom cvičiť. 

Polohovanie hlavičky častokrát nestačí, je to málo. Dieťa vždy nejakým spôsobom utečie z tejto polohy a dostane sa do svojej obľúbenej polohy. Dochádza k zležaniu záhlavia. Úplne malé dieťa - novorodenec a predčasne narodené dieťa vždy zakláňa hlavu, pretože ju ešte nevie udržať. 

Pri manipulácii s novorodencom podkladáme hlavu celou dlaňou. Tým mu zaisťujeme maximálnu oporu hlavy a trupu. Hlavička dieťaťa je vždy vyššie ako ostatné časti tela, rešpektujeme postup “hlava je vyššie ako zadok”.

 

Ako má vyzerať správna manipulácia?

 

Novorodenca držíme tak, aby sa cítil bezpečne a kľudne. Manipulujeme pomaly, citlivo, nikdy nie rýchlo. Nosíme a stimulujeme novorodenca vždy symetricky, nikdy ho nechytáme a nedráždime pod krkom. Častým manipulovaním a dráždením pod krkom vyvíjame neprimeraný tlak na krčnú chrbticu, dráždime svalovú a nervovú sústavu. Práve to vytvára v oblasti šije a krku zvýšené svalové napätie a dieťa je tak plačlivejšie a podráždené. To sa v polohe na brušku prejaví jeho nestabilitou.

 

Polohovanie dieťaťa na bruško – áno či nie?

 

Určite áno. Polohovanie na brušku, či hovorovo povedané “pasenie baránkov” využívame od narodenia, teda od úplného začiatku. 

Polohovanie na brušku je zároveň prevencia zležania hlavičky a s tým spojená aj asymetria držania tela. Dieťatko pokladáme na bruško v bdelom aktívnom stave, kde nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Zo začiatku ho pokladáme krátko, minútu až dve, viackrát denne, neskôr môžeme interval predlžovať. Je veľmi dôležité, aby sme poznali a rešpektovali únavu dieťatka. 

Ak dieťa plače, je nekľudné či pasívne, ide o známky únavy a vtedy samozrejme dieťatko nepokladáme na bruško. Nerešpektovanie únavy vedie u dieťatka k zvýšeniu svalového napätia, dráždivosti, či k zlej nálade. Je veľmi dôležité, aby aj detičky s refluxom boli počas dňa niekoľkokrát denne polohované na brušku. Polohou na brušku si dieťa spevňuje brušné svalstvo a taktiež je potom jeho tráviaci trakt schopný lepšie pracovať s potravou, ktorá sa vráti zo žalúdka. Polohovaním na brušku zlepšujeme trávenie dieťatka, čo je zároveň prevenciou pred kolikami. 

Poloha na brušku je pre dieťatko veľmi zdravá, trénuje zdvíhanie a držanie hlavičky, posilňuje si tým šijové svalstvo a aktivuje si vzpriamovacie mechanizmy.

Dnes sa poloha na brušku neodporúča kvôli SIDS (syndrómu náhleho úmrtia dojčiat). Rodičia si však toto varovanie častokrát vysvetlia tak, že dieťa nemá ležať na brušku vôbec. A to nie je správne.

 

Ako vyzerá správna poloha na brušku?

 

Správna poloha na brušku alebo „pasenie baránkov„ musí vyzerať takto: dieťa sa opiera o predlaktie, zadok ma pritlačený k podložke v jednej rovine s hlavou, ktorá je v predĺžení trupu, nie je v záklone a rúčky sú uvoľnené, nesmú byť v päsť. Začína sa formovať prvá oporná báza, ide o tzv. trojmesačný model, ktorý je veľmi dôležitý pre správny vývin chrbtice. Túto polohu musí zvládnuť každé zdravé dieťa.

 

Ako vyzerá nesprávne polohovanie na brušku?

 

Dieťa sa nevie oprieť o predlaktie. Hlavičku drží v záklone a v oblasti šije a ramien môžete pozorovať nahromadenú kožnú riasu. Zlepená kožná riasa je dôsledkom zvýšeného napätia šijových svalov. Kolíše sa na brušku a nohy má pritom zdvihnuté. Je celé prehnuté a prepadáva na bok (zaťažuje sa viac na jednu stranu), až sa nevládze udržať a pretočí sa na chrbátik - to všetko sú signály nestability, asymetrie držania tela a zlej manipulácie s dieťaťom. Riešia sa cvičením, správnou stimuláciou a manipuláciou dieťaťa.

 

Existuje nejaká poloha alebo cvik na podporu dvíhania hlavičky v polohe na brušku?

 

Pre lepšiu podporu hlavy dieťatka je výborné tzv. nosenie na tigríka, klokana či v klbku. V týchto polohách si dieťatko trénuje posturálne svaly, trénuje si aj držanie hlavičky a uvedomuje si svoje telo. Samozrejme je dôležité toto všetko vykonávať symetricky.

Galéria