FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
November 20, 2019 / Ostatné

Výhody metódy:    

  1. - rýchly, výrazný liečebný efekt

  2. - bezpečnosť (aktivácia samoharmonizujúcich schopností tela)

  3. - univerzálnosť (ozdravenie pri bolestiach, ochoreniach orgánových systémov, častí tela celého organizmu)

  4. - jednoduchosť pochopenia metódy

 

 

O metóde: 

  1. - vysoko efektívna diagnostická a bezlieková liečebná metóda, ktorá dáva možnosť sebauzdravenia, zmiernenia bolesti, liečby akútnych problémov, liečba funkčných porúch, zlepšenie stavov pri chronických problémoch

  2. - spôsob je založený na aktivácii liečebných bodov v systéme podobnosti na ruke či nohe

  3. - aktivácia bodov znamená využívanie rezerv, vrodených schopností organizmu, ktoré má každý človek

  4. - cez body v systémoch podobnosti (ruka, noha) pomáhame k regenerácii, k získaniu harmónie, ozdravenia

  5. - Su Jok vyberá pre konkrétneho človeka najlepšie kombinácie spôsobov, ktoré povedú k ozdraveniu

  6. - autorom je juhokórejský lekár, filozof, vedec profesor Park Jae Woo

 

Systém podobnosti: sa v tradičnej a východnej medicíne používa od dávnych dôb na diagnostiku ochorení, a využíval poznatky  že určité časti tela (jazyk, dúhovka, ucho atď.) odrážajú zdravotný stav celého organizmu. Tieto miniatúrne projekcie nazývané systémy podobnosti, využívali nielen na diagnostiku ochorení ale aj na samotnú liečbu. Univerzálny kľúč pre pochopenie organizácie všetkých systémov je fenomén podobnosti. Čím vyššia je podobnosť, tým silnejšie je energetické spojenie medzi systémom podobnosti a telom. 

 

V terapii Su Jok sú pre terapeutické a preventívne účely používané ruky (su) a nohy (jok)- sú to oblasti s najvyšším stupňom podobnosti telu. Okrem systému podobnosti na rukách a nohách sa používajú trojstupňové systémy prstov, horných a dolných končatín. Mechanizmus liečby je založený na dokonalých princípoch samoregulácie, stanovených v tele. V postihnutom orgáne alebo v časti tela sa vytvára zdroj energo-informačného signálu, odkiaľ je tento signál prenášaný do všetkých systémov podobnosti. V zónach a miestach zodpovedajúcich miestu ochorenia sa okamžite objaví aktívny bolestivý bod. Tento bod má iné vlastnosti, ako okolité tkanivo. Jednou z nich je zvýšená citlivosť na vonkajšie pôsobenie, preto sú body podobnosti bolestivé pri vyhľadávaní a ošetrovaní. Hľadanie citlivých bodov v systémoch Su Jok sa robí tlakom prstov, diagnostickou tyčinkou atď. Na stimuláciu aktívneho bolestivého bodu systému podobnosti sa najčastejšie používa masáž prstami,  diagnostickou tyčinkou, masážnym prsteňom, ihlovým valčekom, prírodnými alebo umelými povrchovými stimulantmi. Pre hlbšie umiestnené body sa používajú ihly, moxy. Pri správnej stimulácii bodov podobnosti už pri prvých sekundách pozorovať zlepšenie stavu, pacient cíti zmiernenie alebo zmiznutie bolesti, teplo v postihnutej oblasti, svalovú relaxáciu a celkové uvoľnenie.

 

Indikácie pre použitie tejto metódy sú veľmi široké a neexistujú žiadne kontraindikácie pre liečbu touto metódou, pretože prirodzená stimulácia bodov je prítomna v každodennom živote a pomáha nám udržať naše zdravie. 

Galéria