FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Každá bunka v tele má svoj vlastný merateľný elektrický záznam. ERI diagnostika a terapia je najmodernejšia technológia, ktorá zaznamenáva elektrické impulzy všetkých orgánov, štruktúr a buniek v tele. Tie vzápätí porovnáva so štandardnými markermi a vyhodnocuje všetky odchýlky. V závere diagnostiky má terapeut kompletný záznam o stave každej časti organizmu. Nasleduje ERI terapia, kedy prístroj vyšle spätný elektrický signál do postihnutej časti a približuje ho norme. Je to natoľko presná metóda, že okrem fyzických aspektov vieme zistiť aj psychosomatické príčiny problému, vďaka mapovaniu neuropeptidov uvoľňujúcich sa z neurónov pri rôznych emočných stavoch.