FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Diastáza

Diastáza

 • diastáza nevzniká v dôsledku oslabenia svalov ale v dôsledku nesprávnych pohybových vzorov (Hodges a Richardson 1996, Lee 2008)

 • v tehotenstve vznik u žien okolo 21 tt. (33,1%)

 • po pôrode 6 tt. (60%), 6 mesiacov (45,4%), 12 mesiacov (32,6%) (Goncalves Fernandes da mota et al.)

 • ženy s vysokým obsahom vnútrobrušného tuku

 • športovkyne

 • vplyv na svaly panvového dna, často je prítomná stresová inkontinencia (viď viššie)

 • komplikácia – hernia (vonkajšie, vnútorné vyklenutie pobrušnice)

 • fyzioterapia zameraná na zaistenie lumbopelvikálnej stability

 • nácvik správneho stereotypu dýchania v súhre s nácvikom ,,šitia“ diastázy

 • edukácia pacientky o samovyšetrenie a nácvik kontroly diastázy pri cvičení

 • stimulácia svalov brucha

 • manuálna terapia

 • dostupné štúdie ukázali, že vhodnou prácou s telom v tehotenstve sa dá jej výskyt znížiť až o 35%

Comments