FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Inkontinencia

Stresová inkontinencia

 • oslabené svaly panvového dna

 • nedobrovoľný únik moču – pri kýchaní, námahe

 • pri zvýšení vnútrobrušného tlaku – zvýšenie tlaku v močovom mechúre
   

Urgentná inkontinencia

 • močenie častejšie ako každé dve hodiny počas dňa, v noci viac ako 2x

 • urgencia – častá potreba močenia

 

Zmiešaná inkontinencia

 • súčasný výskyt stresovej a urgentnej inkontinencie, kedy často jeden typ prevláda nad druhým

 

Neurogénna inkontinencia

 • výskyt u neurologických ochorení – Skleróza multiplex, Parkinsonova choroba

 • traumatologické poranenia miechy a chrbtice

 • fyzioterapia je zvolená podľa daného typu inkontinencie

 • nácvik aktivácie, relaxácie svalov panvového dna

 • nácvik vytrvalostných a silových zložiek kontrakcie svalov panvového dna

 • využívanie elektrostimulácie a pomôcok ku aktivácii oslabených svalov panvového dna

 • celková diagnostika a terapia postúry vo vzťahu ku inkontinencii

 • edukácia pacientky na domáce cvičenie s pomôckou alebo bez

 • úprava pitného a denného režimu pacientky

Comments