FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Mental coach

Máte kŕče v bruchu, pocity strachu, stresu a frustrácie v rôznych fázach života a v rôznych situáciách? Máte pocit, že práve vtedy kvalita života rapídne upadá? Naučte sa ich ovládať! Strach z budúcnosti, financie,  nenaplnenie v práci, konflikty v práci, stresy v biznise, problémy vo vzťahu, tlak okolia, tlak na úspech, sociálne siete, súťaže, tlak rodičov, trénerov, rodina a pod. To všetko vytvára obrovský priestor pre strachy, zlobu, frustráciu, depresiu, ktoré sa podpisujú aj na našom zdraví. Naše emócie sú jedna z mála vecí, nad ktorými dokážeme mať skvelú kontrolu. Napriek tomu veľa ľudí stále trpí. Je na čase to zmeniť. Zažijete slobodu, istotu a sebavedomie, ktoré vás prinútia robiť ďalšie kroky vo vzťahu, biznise či športe. Pomáhame mnohým ľuďom vedieť sa orientovať vo svojom živote, nájsť vnútornú motiváciu a vzdialiť sa od svojej konkurencie. 

Related Articles