FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Mental games

Každý z nás v živote prežil ťažké situácie.

Veľa z nás ale tieto situácie nezvládli. Naučte sa zvládať svoje fyzické a psychické zdravie.

 

Mentálne hry sú zamerané na zvládanie náročných životných situácii, trénovanie mozgu a mentálnu prípravu.

Učíme ľudí byť neustále v strehu ale s čistou hlavou, vždy na 100% pripravený na výkon.

 

Mentálne hry naučia ľudí rozhodovať sa správne aj pod tlakom,  myslieť chronologicky a konať bez emócii.

Pomáhajú najmä v biznise ale aj v živote ako takom.

 

Mentálny tréning v dnešnej dobe potrebujú čoraz viac aj deti od 10 rokov.

 

Život je pre ne oveľa zložitejší, majú viac možností, viac zodpovedností a ich detstvo je častokrát veľmi krátke. Mentálne hry pripravujú mladú generáciu našich detí na to, aby boli schopné samostatné zvládnuť ich životné problémy. A to nie „NEJAKO“ ale „AKO“.

 

V koncepte spájame pohybovo mentálne hry s individuálnymi hlbokými koučingovými rozhovormi.