FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Service

EMG vyšetrenie

Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a...

More
Manuálna lymfodrenáž

Lymfatický systém má dve základné funkcie a to transport lymfy do krvného obehu a zabezpečenie...

More