FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

DOMINIK MENĎAN

DOMINIK MENĎAN
Mgr. - hlavný fyzioterapeut
  • Speciality fyzioterapeut
  • Degrees
  • Experience
  • About me Dominik sa prvýkrát dostal do kontaktu s fyzioterapiou pri vlastnej rekonvalescencii zranenia ramenného kĺbu. Fungovanie muskuloskleletárneho systému a terapeutické postupy ho zaujali natoľko, že sa začal venovať fyzioterapii profesionálne. Bola to možnosť, ako ostať pri športe, hoci z trochu iného uhla a zároveň pomáhať ľuďom, ktorí majú problém s pohybovým aparátom. Úspešne absolvoval magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, v odbore Fyzioterapia. Po dvojročnej praxi v obore sa zaujíma najmä o terapiu vertebronénnych ochorení a ergonómiu práce, ktorú považuje za nemenej dôležitú časť fyzioterapie ako je samotná diagnostika, či práca s klientom počas terapií. Vzdelanie si neustále prehlbuje a dopĺňa odbornými kurzami ako napr. Kineziotaping a taping, Klasická a športová masáž a Mäkké a mobilizačné techniky, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia v športe, General Osteopathic Treatment a Fascial Distortion Model. V budúcnosti by sa chcel venovať športovcom. Vo FYZIO KLINIK pracuje ako jeden z hlavných terapeutov, ktorý vykonávajú vyšetrenia celého pohybového systému a v rámci projektu FYZIO&Work robí Dominik prednášky o zdravom sedení a ergonómií práce.
  • Hobbies

Comments