FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

IVANA SOLÁROVÁ

IVANA SOLÁROVÁ
Sales Manager
  • Speciality Predajca
  • Degrees Fakulta telesnej výchovy a športu UK – Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (PaedDr.)
  • Experience
  • About me Pozitívny vzťah k športu sa v Ivane začal formovať už v období detstva, kedy ju najviac oslovili raketové športy, ktorým sa neskôr roky venovala i na profesionálnej úrovni. Uvedomujúc si význam pohybovej aktivity a jej pozitívny dopad na kvalitu života človeka ju okrem iného podnietili k štúdiu športu i na vysokej škole. Po piatich rokoch štúdia získala najvyššiu možnú trénerskú licenciu vo svojej špecializácii ako tréner, takisto sa stala učiteľom. Počas štúdia ju veľmi zaujalo prepojenie športu a psychológie v súvislosti s nielen pozitívnym vplyvom fyzickej stránky na mentálnu, ale i opačne. Na základe toho sa vo svojich záverečných prácach venovala prioritne problematike kognitívnych schopností v súvislosti s telesnou zdatnosťou a možnosťami, ako ovplyvniť ich úroveň a akademickú úspešnosť, práve pohybovou aktivitou. Svoje poznatky a vedomosti si po ukončení magisterského stupňa rozšírila a rozpracovala v rámci rigorózneho štúdia v pilotnom výskume svojho druhu na Slovensku, ktorý bol orientovaný na skupinu adolescentov. Po úspešnom zložení štátnej skúšky z didaktiky a psychológie získala titul doktor pedagogiky.
  • Hobbies rôzne druhy športu, jazyky, cestovanie, pobyt v prírode, práca so zvieratami, psychológia

Comments