FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

KATARÍNA LALUHOVÁ

KATARÍNA LALUHOVÁ
Bc. - fyzioterapeut
  • Speciality Fyzioterapeut
  • Degrees
  • Experience
  • About me Katka sa k pojmu fyzioterapia dostala už počas mladej a úspešnej športovej kariéry v atletike. Počas tohto životného obdobia si uvedomila, že maximálna funkčnosť pohybového aparátu vedie k úspechu. Táto myšlienka sa stala impulzom pre neustále prehlbovanie vedomostí v odbore fyzioterapie. Po ukončení športového gymnázia a atletickej kariéry sa rozhodla študovať na Univerzite Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia. Vzťah k športu sa stal Katkyným hlavným dôvodom, prečo sa chce vo fyzioterapii zdokonaľovať a neustále posúvať svoje hranice. Dokázať, že športovci, ale aj bežní ľudia môžu svoj život žiť kvalitne bez obmedzení pohybového aparátu, ktoré každodenné pohybové stereotypy môžu spôsobiť. Vedomosti z praxe nadobudla v nemocnici a na odborných kurzoch ako Kinesio Taping method, Klasická masáž, Terapeutické využitie Nordic Walking a účasťou na školení vývojovej kineziológie.
  • Hobbies

Comments