FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Michaela Šimonová

Michaela Šimonová
FYZIO Team, tréner
  • Speciality Inštruktorka FYZIO jógy
  • Degrees Komplexný 2-ročný vzdelávací program v JOGA PREMENA - v škole umelecko-sociálnej jógy; Vzdelávacie workshopy v Taliansku s dlhoročným jógovým a spirituálnym učiteľom Heinzom Grillom
  • Experience 4 roky praxe
  • About me Mišku k jóge pred pár rokmi priviedla stále vracajúca sa bolesť chrbta a túžba zbaviť sa stresu z práce. Už na prvej hodine pochopila, že je na správnom mieste. Začala sa jóge venovať veľmi intenzívne, zoznámila sa s rôznymi štýlmi jógy (ashtanga, power, hatha jóga) a úplne jej prepadla. Okrem viditeľných zdravotných benefitov (bolesť chrbta odišla), spoznala túto krásnu disciplínu do hĺbky. Keď dospela k poznaniu, že nechce zostať len pri osobnej praxi, začala hľadať vzdelávací kurz, ktorý by nebol len „rýchlokvasnou“ výrobou lektorov jógy a takto narazila na školu Joga Premena. Tam pod vedením skúsených lektorov jógy, psychológov, fyzioterapeutov, lekárov a iných odborníkov nadobúda komplexný pohľad na jógu ako na spirituálnu disciplínu podporujúcu celostné zdravie človeka (fyzické i duševné) a nadobudnuté poznatky sa snaží posúvať ďalej na svojich hodinách. Na jej hodinách jógy podporujete hlavne vedomú prácu na ásanach, zdolávanie zdravých, primeraných výziev s dôrazom na zdravý pohyb chrbtice. Pravidelnou a poctivou prácou na ásanach vieme podporiť fyzické i duševné zdravie, zlepšiť držanie tela, zvýšiť flexibilitu, budovať rovnováhu a schopnosť koncentrácie. Miškiným cieľom nie je byť len precvičovateľom, ale učiteľom, ktorý s radosťou sleduje osobné pokroky a napĺňanie cieľov svojich žiakov. Na kurzoch prihliada aj na individuálne možnosti účastníkov a do správnych prevedení pozícií pomáha buď slovnou alebo fyzickou dopomocou.
  • Hobbies jóga, čítanie, plávanie, venčenie psíka, stretnutia s rodinou a priateľmi

Comments