FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

ONDREJ KUBO

ONDREJ KUBO
Junior FYZIO Team, Tréner spinálneho centra
  • Speciality spinálny tréner, bežecký tréner
  • Degrees Fakulta telesnej výchovy a športu UK – odbor kondičný tréner
  • Experience 3 roky - tréningy pre bežecké a hokejové kluby
  • About me Ondrej od detstva hrával ľadový hokej a k akémukoľvek športu mal veľmi blízko. Na vysokej škole naplno prepadol náročnému triatlonu. Tomuto náročnému vytrvalostnému športu, ktorý pozostáva z troch disciplín – z plávania, cyklistiky a behu bez zastavenia, sa doteraz venuje profesionálne. Jeho domovským klubom je 3NT Triathlon Team Bratislava. Vybojoval si množstvo ocenení, je Majster sveta 2017 The Championship 2x majster, 2x vice-majster Slovenska, a mnoho ďalších. Vďaka prísnej disciplíne a tvrdej fyzickej ako aj psychickej príprave Ondrej vie, aká dôležitá je aj športová výživa, regenerácia a všetky ostatné veci, ktoré patria k výkonu. Nakoľko kvôli veľkým tréningovým objemom sa mu taktiež nevyhýbajú zranenia, začal sa venovať kompenzáciám zaťaženia. Chce sa ďalej čo najviac vzdelávať v prevencii porúch pohybového systému človeka. Klientom v Spinálnom centre pomáha v liečbe smerujúcej k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Snaží sa klientov naučiť, že dôsledným cvičením a jeho neodkladaním na neskôr, vieme aj napriek počiatočnému diskomfortu predísť bolesti a väčším či menším úrazom.
  • Hobbies triatlon, filmy, jedlo

Comments