FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

ZUZANA LUKÁČOVÁ

ZUZANA LUKÁČOVÁ
Bc. - fyzioterapeut
  • Speciality Fyzioterapeut
  • Degrees
  • Experience
  • About me Zuzka od detstva inklinovala k rôznym pohybovým aktivitám ako napríklad tanec, gymnastika cez ktoré sa dostala ku gymnastickému aerobiku. Tomuto športu sa súťažne venovala 10 rokov, kde dosiahla rôzne úspechy okrem iných aj titul majsterky Slovenska. Neskôr odovzdávala skúsenosti deťom ako pomocná trénerka. Pomoc ľuďom a láska k športu sa pre ňu ideálne spájajú v odbore fyzioterapia, ktorý študovala na Prešovskej univerzite. Počas štúdia absolvovala kurzy SM systém a Kinesiotaping. V rámci svojej bakalárskej práce sa dostala medzi detských pacientov do rehabilitačného zariadenia pre deti v Prešove, kde krátky čas pracovala aj po ukončení štúdia. Ďalšie zručnosti v rámci svojho odboru sa rozhodla naberať v Českej republike konkrétne v kúpeľoch zameraných na liečbu porúch pohybového aparátu dospelých ale aj detských pacientov. „Česká škola“ ju zaujala natoľko, že si urobila kurz dynamickej neuromuskulárnej stabilácie podľa prof. Kolářa. Momentálne svoju špecializáciu rozširuje na magisterskom stupni štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite.
  • Hobbies

Comments