FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

ANTÓNIA WÁGNEROVÁ

ANTÓNIA WÁGNEROVÁ
Senior FYZIO Team, Fyzioterapeut detí
  • Špecializácia detský fyzioterapeut
  • Vzdelanie, kurz Slovenska zdravotnícka univerzita / prebiehajúce rigorózne pokračovanie na Prešovskej fakulte ( rigorózna skúška v pediatrii) / Reflexná terapia podľa Vojtu / Diagnostika a terapia chodidla od 2.do 17.rokov / Kineziologicka diagnostika v rannom detskom ve
  • Skúsenosti 7 rokov praxe
  • O mne Tonka študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde počas nadobúdania vedomostí prišla na to, že práve práca s detičkami ju zo všetkého najviac baví a napĺňa. Bakalárske štúdium ukončila prácou na tému vrodeného ochorenia „Svalová dystrofia“. Svoje prvé skúsenosti z praxe nadobudla v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde sa zamestnala hneď po ukončení štúdia. Pôsobila na oddelení fyziologických a patologických novorodencov, na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca a v detskej rehabilitačnej ambulancii. Počas zamestnania študovala odbornú certifikovanú činnosť Reflexná terapia podľa Vojtu. Vedomosti z vojtovčiny neskôr aplikovala v magisterskej práci na tému Kinezioterapia u predčasne narodeného novorodenca. Svoje vedomosti si rozšírila na niekoľkých medzinárodných neonatologických konferenciách. Úspešne absolvovala kurz laktačného poradenstva pre odborníkov, motýlie masáže pre predčasniatka a seminár v respiračnej fyzioterapii pri cystickej fibróze. Vo svojom voľnom čase pomáha občianskemu združeniu, ktoré sa sústreďuje na pomoc predčasne narodeným deťom. Vo FYZIO KLINIK pôsobí Tonka ako detský fyzioterapeut, má na starosti vyšetrenia detí, rehabilitácie a poradenstvo.
  • Záujmy vzedlávanie sa v obore, práca s deťmi, čitanie, cestovanie, prechádzky

Komentáre