FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Csaba Csolti
TOP FYZIO Team, Strategický manažér
  • Špecializácia NeuroMuskuloSkeletárna diagnostika a terapia pohybových porúch, Funkčná diagnostika pohybového aparátu a manuálna medicína, Mobilizačno-manipulačné techniky, Manažment/audit kvality a rizík v zdravotníctve, Dohľad nad ochranou zdravia pri práci, Mediátor
  • Vzdelanie, kurz NeuroMuskuloSkeletárna diagnostika a terapia pohybových porúch (NMS podľa Mgr. Mariána Jendrichovského, PhD.), Mobilizačno-manipulačné techniky A,B,C (SZU), Funkčná diagnostika pohybového aparátu a funkčná manuálna medicína (podľa doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc.), Kostrčový syndróm a jeho diferenciálna diagnostika podľa Metódy funkčnej manuálnej medicíny doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., Osový orgán a jeho - vyšetrenie, diferenciálna diagnostika, liečba podľa Metódy funkčnej manuálnej medicíny doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., Kurz hlbokého stabilizačného systému chrbtice (SLK Piešťany), Reflexná metóda podľa MUDr. Vojtu – špeciálny kurz pre fyzioterapeutov I. (FNsP Košice), Pilates on the ball, Pilates Medical /SR/ - Polstar Education /USA/, Pilates – kurz A, Bratislava – Pilates Medical – Pilates Akadémia Wien /A/, Pilates – kurz B, Praha – Wellness school /CZ/, IDEA /USA/, Pilates – kurz C, Wien – Pilates Konvent /A/, Body Control Pilates /GB/, Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi, MUDr. M.Havrda, DiP. /CZ/ – Revitalis, McKenzie – teória a prax, PhDr.M.Kotrbancová – Revitalis, Bratislava, Kurz metódy SM System podľa MUDr. R.Smýška /CZ/ - Rehabko, Žilina, Komplexný prístup vo fyzioterapii podľa MUDr. J. Hnízdila– Centrum komplexní péče /CZ/, Rehabko, Žilina, Hippoterapia A,B (SZU), Fascial Fitness – Fascial Fitness Accociation GmbH, FDM – Fascial Distortion Model, Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii – Zdravo a fit, Flossing – EasyFlossing Academy, Balance Mozgás Akadémia /HU/, International Board of Certification in Physiotherapy /ESP/
  • Skúsenosti vyše 25 rokov praxe
  • O mne Csaba Csolti patrí medzi priekopníkov novodobej fyzioterapie. Pravidelne prednáša budúcim fyzioterapeutom na viacerých univerzitách na Slovensku a vedie odborné semináre rôznym športovým klubom. Je členom množstva medzinárodných odborných organizácii. Je bývalým prezidentom Slovenskej komory fyzioterapeutov a autorom viacerých odborných článkov. Popri fyzioterapii sa intenzívne venuje zdravotníckemu manažmentu, športovému koučingu a najnovšie aj mediácii. Je organizátorom nespočetných vzdelávacích aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť. Svoju vyše 25 ročnú prax v celostnej medicíne denne aplikuje pri riešení najrôznejších problémov pohybového systému.
  • Záujmy vzdelávanie, čítanie, pohyb, pohyb v prírode, sailing, bojové umenia (aikido, systema, muay thai)

Komentáre