FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

DOMINIKA FULIEROVÁ

DOMINIKA FULIEROVÁ
Bc. - recepcia
  • Špecializácia recepcia, administratívna asistentka, zásobovanie
  • Vzdelanie, kurz STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, odbor: Výživa, kozmetika a ochrana zdravia
  • Skúsenosti hostess so zameraním na potraviny, sales asistentka
  • O mne Už počas štúdia na základnej škole si Dominika uvedomovala, že sebadisciplína a zdravý pohyb je pre človeka nevyhnutný, a preto sa začala venovať atletike. Beh na dlhé trate sa stal jej záľubou. Je úspešnou absolventkou STU FCHPT, kde nadobudla mnohé poznatky z danej oblasti. Záľuba v pohybe, komunikatívnosť a práca s ľuďmi ju priviedli do FYZIO KLINIK, kde sa stala súčasťou našej recepcie. Dominika Vás na recepcii privíta s úsmevom na tvári a dbá o spokojnosť našich klientov.
  • Záujmy cestovanie, beh, tanec, spev, vzdelávanie, profesionálny rast

Komentáre