FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

IVANA SOLÁROVÁ

IVANA SOLÁROVÁ
FYZIO Team, Sales manager
  • Špecializácia Predajca
  • Vzdelanie, kurz Fakulta telesnej výchovy a športu UK – Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (PaedDr.)
  • Skúsenosti
  • O mne Pozitívny vzťah k športu sa u Ivany začal formovať už v období detstva, kedy ju najviac oslovili raketové športy, ktorým sa neskôr roky venovala i na profesionálnej úrovni. Uvedomujúc si význam pohybovej aktivity a jej pozitívny dopad na kvalitu života človeka, ju okrem iného podnietili k štúdiu športu i na vysokej škole, FTVŠ. Po piatich rokoch štúdia získala najvyššiu možnú trénerskú licenciu vo svojej špecializácii ako tréner, taktiež sa stala učiteľkou. Počas štúdia ju veľmi zaujalo prepojenie športu a psychológie v súvislosti s pozitívnym vplyvom fyzickej stránky na mentálnu, ale i opačne. Na základe toho sa vo svojich záverečných prácach venovala prioritne problematike kognitívnych schopností v súvislosti s telesnou zdatnosťou a možnosťami, ako ovplyvniť ich úroveň a akademickú úspešnosť práve pohybovou aktivitou. Svoje poznatky a vedomosti si po ukončení magisterského stupňa rozšírila a rozpracovala v rámci rigorózneho štúdia v pilotnom výskume svojho druhu na Slovensku, ktorý bol orientovaný na skupinu adolescentov.
  • Záujmy rôzne druhy športu, jazyky, cestovanie, pobyt v prírode, práca so zvieratami, psychológia

Komentáre