FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Magdaléna Csolti

Magdaléna Csolti
Senior FYZIO Team, Terapeut v gynekológii
  • Špecializácia Fyzioterapia v gynekológii, Fyzioterapia v športe a telovýchove
  • Vzdelanie, kurz InkoFórum o.z., MZSR akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania: Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču, reg. číslo: AF-1905. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov: odbor fyzioterapia: Špecializačné štúdium - Fyzioterapia v športe a telovýchove. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych odborných štúdií: odbor fyzioterapia (získaný titul Mgr.).
  • Skúsenosti 10 rokov - prax vo fyzioterapii
  • O mne Mgr. Magdaléna Csolti je kvalifikovaná fyzioterapeutka, ktorá je jedna z prvých odborníkov na fyzioterapiu v gynekológii na Slovensku. Absolvovala viacero kurzov, ktoré sa venujú tejto oblasti: Škola panvového dna pre ženy (Z. Woleková); Rehaspring koncept dysfunkcie svalov panvového dna (I. Špringová Palaščáková). Ďalšie kurzy: Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu (J. Čápová); Klasifikácia bariér pri diferenciálnej diagnostike pohybových porúch (M. Jendrichovský); Spiral stabilization (A. Foltýn); Harmonizácia tela v pohybe (M. Svinčák); Fascial Fitness Introduction Course (B. Baumgartner). Venuje sa taktiež prednáškovej činnosti pre športové kluby a pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných športových konferenciách ako SportFyzio konferencia, Športová konferencia 1-3 Zdravo a Fit, Barca sports science week (Barca inovation hub, Barcelona), Football medicine meets the universe of sport (Isocinetic Medical Group conference, Wembley).
  • Záujmy Šport z pohľadu fyzioterapie, Príroda, Psychológia (vzťahy, šport), Príprava a ochutnávanie nových jedál, Hudba (súčasná, klasika, klavír a saxofón)

Komentáre