FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

MONIKA HRŽIČOVÁ

MONIKA HRŽIČOVÁ
Senior FYZIO Team
  • Špecializácia PPA terapeutka (Palaščáková Pelvic Approach dysfunkcia panvového dna), vyšetrenia tehotných a po pôrode, vyšetrenia diastázy u žien, cvičenie v tehotenstve a po pôrode
  • Vzdelanie, kurz Diagnostika a terapia funkčných porúch / Funkční dynamická stabilizace / Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode / PPA koncept- vyšetenie a terapia panvoveho dna / Gravid yoga
  • Skúsenosti 5 rokov praxe
  • O mne Monika 11 rokov robila atletiku presnejšie skok do výšky, kde mala výborné výsledky. Zranenie ju však prinútilo upustiť zo športovej aktivity. S fyzioterapiou sa stretla práve počas rekonvalescencie zranenia. Po vlastnej skúsenosti s tým, ako fyzioterapia dokáže ovplyvniť pohybový aparát, sa rozhodla, po ukončení športového gymnázia, pre štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Fyzioterapia. Neskôr sa zamerala na prácu a pomáhanie ženám v tehotenstve a po pôrode, taktiež problémom s panvovým dnom ako je neplodnosť a inkontinencia.
  • Záujmy čítanie kníh, Thajský box, jazda na koni, jazda na motorke

Komentáre