FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

MONIKA STRUHÁROVÁ

MONIKA STRUHÁROVÁ
Bc. - fyzioterapeut
  • Špecializácia Fyzioterapeut
  • Vzdelanie, kurz
  • Skúsenosti
  • O mne Monika od malička inklinovala k športovým aktivitám a aktívnemu životu. Atletika sa preto na dlhé roky stala jej záľubou. Venovala sa skoku do výšky, kde mala skutočne výborné výsledky. Zranenie ju však prinútilo upustiť zo športovej aktivity. S fyzioterapiou sa stretla práve počas rekonvalescencie zranenia. Po vlastnej skúsenosti s tým, ako fyzioterapia dokáže ovplyvniť pohybový aparát, sa rozhodla po ukončení športového gymnázia pre štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Fyzioterapia. Monika sa postupom času vo FYZIO KLINIK začala špecializovať najmä na oblasť panvového dna. Okrem klasickej fyzioterapie sa Monika venuje rehabilitácii počas tehotenstva a po pôrode, funkčnej neplodnosti u žien či problémom s inkontinenciou. Liečba týchto málo diskutovaných problémov je vo viacerých prípadoch veľmi úspešná najmä vďaka správnej diagnostike a následnému cvičeniu pod jej dohľadom. Nadobudnuté vedomosti si stále dopĺňa o odborné kurzy, nakoľko vie, že len tak môže v obore skutočne napredovať. Medzi absolvované kurzy patria: Kinesiotaping, Diagnostika a terapia funkčných porúch, Bankovanie a Mäkké techniky, SM systém, masáž, Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode, yoga, Funkční dynamická stabilizace, PPA –Palaščáková pelvic approach (fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence), Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve a po pôrode, vyšetrenie panvového dna, Cvičenie pre tehotné a po pôrode a Gravid yoga.
  • Ordinačné dni

Komentáre