FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

VERONIKA LAKOVÁ

VERONIKA LAKOVÁ
Mgr. - hlavný fyzioterapeut
  • Špecializácia Fyzioterapeut, Fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode
  • Vzdelanie, kurz Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, odbor fyzioterapia. Kurzy: Neuromobilizácie v manuálnej terapii / Taping a jeho využitie vo fyzioterapii / Redcord® Neurac® 1 / Stabilizační cvičení zóně ramenního pletence / Fascial fitnes
  • Skúsenosti 8 rokov praxe
  • O mne Veroniku odmalička napĺňala pomoc ľuďom šťastím. Preto sa rozhodla študovať fyzioterapiu a pracovať tak s ľuďmi, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Najviac ju napĺňa práca so ženami počas tehotenstva a v období po ňom, so seniormi a s pacientami po úrazoch. Napredovanie týchto pacientov Veroniku utvrdzuje v tom, že pomáha na správnom mieste a fyzioterapia má živote pacientov veľký význam.
  • Záujmy čítanie, turistika, kvety, výroba sviečok

Komentáre