FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Bod zlomu!

Bez termínu

Mnohí z Nás chcú niečo vo svojom živote zmeniť, posunúť sa v konkrétnej oblasti. Z toho dôvodu študujeme o produktivite, asertivite, empatii, biznise, leadershipe, výkone pod tla-kom atď. Potom očakávame, že nám tieto informácie pomôžu aj v skutočnom živote a po-sunieme sa vpred. Keď, ale príde reálna situácia, všetko je inak. Človek z toho, čo naštudoval, veľmi dobre vie, čo má robiť. Má byť napr. asertívny, vyhnúť sa konfliktu, alebo odísť atď. Ale on aj napriek tomu, urobí úplne niečo iné. Väčšinou urobí presne to isté, ako vždy. Prejaví sa jeho histori-cká pamäť. A tá je v našom TELE a nie v našej HLAVE.

Prihlasovanie na recepcii (+421 948 774 999, +421 948 774 888), alebo prostredníctvom aplikácie FYZIO KLINIK
apple-app-store android-app-store

€ 150.00

  • Popis
  • Podrobnosti
  • Komentáre

Popis

Mnohí z Nás chcú niečo vo svojom živote zmeniť, posunúť sa v konkrétnej oblasti. Z toho dôvodu študujeme o produktivite, asertivite, empatii, biznise, leadershipe, výkone pod tla-kom atď. Potom očakávame, že nám tieto informácie pomôžu aj v skutočnom živote a po-sunieme sa vpred.

Keď, ale príde reálna situácia, všetko je inak. Človek z toho, čo naštudoval, veľmi dobre vie, čo má robiť. Má byť napr. asertívny, vyhnúť sa konfliktu, alebo odísť atď. Ale on aj napriek tomu, urobí úplne niečo iné. Väčšinou urobí presne to isté, ako vždy. Prejaví sa jeho histori-cká pamäť. A tá je v našom TELE a nie v našej HLAVE.

Tento workshop bude o praktickom trénovaní toho, čo Vám v živote momentálne najviac pomôže.

Nebude o teórii.

Nebude o motivácii.

Nebude iba o informáciách.

 

Bude o tom, čo skutočne v živote viete použiť aj pod tlakom.

Bude o poznaní vašich bariér, ktoré sú pre vás momentálne neviditeľné.

O bariérach, v kľúčových situáciách.

O bariérach, ktoré vám bránia zažívať viac kľudu.

O bariérach v tímovej práci.

O bariérach v rodine.

O bariérach urobiť ďalší krok.

O bariérach posunúť svoj biznis.

Na workshope budeme reálne TRÉNOVAŤ cvičenia, ktoré trénujú aj senior tímy firmy Apple alebo Navy Seal Team 6.

 

Na workshope zažijete:

• Uvedomenie, že hlava často nie je problém, ale je to Vaše telo, ktoré je bariérou vášho posunu.

• Somatické testy, ktoré odhalia vašu historickú tendenciu pod tlakom.

• Spoznáte bariéry vašej súčasnej deklarácie.

• Spoznáte 4 úrovne “vyosenia” pod tlakom (telo, dych, emócie, myslenie).

 

Naučíte sa:

• Centrovať 4 úrovne “vyosenia”.

• Základné “centrovanie” (dostať sa do momentu pod tlakom).

• Expanznú techniku (asertivita, drive, ťah na bránku).

• Techniku “vstupu” (empatia, pochopenie).

• Techniku “čeliť problémom” (čelenie).

• Techniku “dávania požiadavky”.

• Expanznú techniku zameranú na ciele (somatický tréning Vašej vízie).

• Techniku “tlaková ruka” (vytvorenie väzby pod tlakom).

• Trénovať svoju “novú deklaráciu” v kruhu.

• Trénovať svoju “novú deklaráciu” vo všetkých úrovniach systematicky a samostatne (v generickom a v špecifickom tréningu).

• Stanoviť si korešpondujúce aktivity, v ktorých budete techniky reálne používať.

• Stanoviť si podmienky spokojnosti (merateľné faktory, ktoré ukážu, že vaša zmena dosahuje výsledky v živote).

 

Bonus

30 dní budete súčasťou online skupiny SERVE & LEAD, ktorá bude zameraná na aplikáciu techník v živote.

 

Coach:

Mgr. Pavel Lacko – coach zameraný na dosahovanie vyššej kvality života klientov

Ing. Ľubomír Kadnár - peak performance and leadership coach

Podrobnosti

  • 11.2.2021
  • 3 hodiny
  • Počas workshopu je zabezpečený pitný režim
  • € 150.00
  • Písacie potreby a papiere sú v cene prednášky

Komentáre