FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Doba počítačová: ako ju prežiť v zdraví
Prednášky
15.10.2020 - 18:00 (Štvtok)

Počítače dnes používa celý svet. Ako sa vyhnúť ich negatívnym následkom?