FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Workshopy / Kurzy

Workshop Kid Of The Future - mentálne hry detí
Workshopy / Kurzy
Bez termínu

Má Vaše dieťa problém so sústredením? Počuje len to, čo chce? Často sa hnevá? Neverí si? Má...